Нерівності Белла (Bell inequalities) (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
91.5Залік
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Кузьмак А. Р.ФзІм-11
1016Кузьмак А. Р.ФзІм-11

Опис навчальної дисципліни

Навчальну дисципліну «Нерівності Белла» («Bell inequalities») розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із поняттям квантової нелокальності, квантовими кореляціями між частинками і їхнім використанням для реалізації квантових каналів у квантових комунікаціях.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Нерівності Белла» («Bell inequalities») є ознайомлення студентів із ЕПР парадоксом, квантовою заплутаністю, нерівностями Белла.

Рекомендована література

Базова:

1. N. Brunner, D. Cavalcanti, SPironio, V. Scarani, S. Wehner. Bell nonlocality. Rev. Mod. Phys. 86, 419 (2014).

2. Rau, Jochen, Quantum theory: an information processing approach. Oxford University Press (2020).

Допоміжна:

3. 7. M. Żukowski, Č. Brukner. Bell’s Theorem for General N-Qubit States. Phys. Rev Lett. 88, 210401 (2002).

4. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Л.: “ЛНУ імені Івана Франка”, 2011, 144 с.

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус