Програмування (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14.5Залік
23.0Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Григорчак О. І.ФзІ-11
216Григорчак О. І.ФзІ-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132ФзІ-11(1)Григорчак О. І.
ФзІ-11(2)Григорчак О. І.
248ФзІ-11(1)Григорчак О. І.
ФзІ-11(2)Григорчак О. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Програмування» сприяє формуванню навиків використання мов програмування для вирішення практичних задач.

Під час курсу студенти навчаться працювати з синтаксисом мов Пайтон і С, сформують базові навички алгоритмічного мислення і побудови алгоритмів для роботи з числами, стрічками, файлами та іншими структурами даних.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні людині для створення комп’ютерних програм мовами програмування Пайтон і С.

B курсу є формування в студентів знань та умінь, необхідних для створення ефективних алгоритмів розв’язання математичних задач і моделювання фізичних процесів мовами Пайтон і С.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні:

знати: синтаксис мов програмування Пайтон і С;

вміти: реалізовувати основні алгоритми для роботи з числами, стрічками та файлами.

Рекомендована література

Базова:

  1. О. Г. Трофименко, Основи програмування. Теорія і практика, 2010.
  2. А. В. Анісімов, А. Ю. Дорошенко, С. Д. Погорілий, Я. Ю. Дорогий, Програмування числових методів мовою Python, 2014.
  3. О.М. Васильєв, Програмування мовою Python, 2011.

Допоміжна:

  1. А.В. Яковенко, Основи програмування. Python. Частина 1, 2018.
  2. З. Я. Шпак. Програмування мовою С, 2006.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

https://www.w3schools.com/python/

https://www.eolymp.com/uk/blogs/posts/26

Силабус:

Завантажити силабус