Складні системи (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532Григорчак О. І.ФзФ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзІ-31

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Складні системи» сприяє формуванню розуміння закономірностей, властивих складним системам, зокрема таким як штучні нейронні мережі, і вміння їх використовувати в задачах прогнозування.

Під час курсу студенти ознайомляться з основами теорії ігор, архітектурою штучних нейронних мереж, а також навчаться з їх допомогою вирішувати прикладні задачі, зокрема наукоємного характеру.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань і навичок, які потрібні людині для ефективного опису процесів у складних системах.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь необхідних для створення та/або налагодження таких складних систем як штучні нейронні мережі і вирішення з їх допомогою практичних задач наукоємного характеру.

Для вивчення курсу студенти потребують знань з програмування,  лінійної алгебри, основ математичного аналізу, теорії ймовірностей та алгоритмів.

Рекомендована література

Базова:

  1. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій: підручник. К.: Видавничий дім «Слово», 2006.– 816c.
  2. Руденко О.Г., Бодянський Є.В. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник. – Київ : Компанія СМІТ, 2006. – 404 с.
  3. Тимощук П.В. Штучні нейронні мережі: Навчальний посібник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 444 с

Допоміжна:

  1. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень. К.: ВПЦ «Київський університет», 2010. – 306 с.
    2. А.А. Шиян Теорія ігор: основи та застосування в економіці та менеджменті. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 164 с.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

https://uk.myservername.com/complete-guide-artificial-neural-network-machine-learning

https://scikit-learn.org/stable/tutorial/statistical_inference/index.html

Силабус:

Завантажити силабус