Світова писемна традиція: становлення, розвиток і сьогодення (ДВВ)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Світова писемна традиція: становлення, розвиток і сьогодення» належить до дисциплін вільного вибору (цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки) і розрахована на слухачів усіх освітніх програм Львівського національного університету імені Івана Франка освітнього рівня бакалавра. Її викладають у IV семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс охоплює такі теми: формування засобів візуального спілкування; типологія систем письма; писемність у Месопотамії та Стародавньому Єгипті; виникнення алфавітів; складові писемності на основі брахмі; китайське письмо та споріднені системи; адаптація систем письма до інших мов; розвиток кирилиці та української абетки; сучасні писемності: Азія, Америка та Африка.

Мета і завдання навчальної дисципліни «Світова писемна традиція: становлення, розвиток і сьогодення» — надати знання про розвиток і функціонування писемності як унікального соціокультурного феномену в історії людства. Передбачено розгляд сучасної типологічної класифікації систем письма та аналіз внутрішньої структури деяких найпоширеніших. Окрему увагу буде приділено новим писемностям, що з’явилися протягом XIX–XXI століть.

Рекомендована література

Базова:

 1. А. А. Ровенчак, Дж. М. Ґлейві, Африканські системи письма нового часу: Реґіон Суб-Сахари, Нью Гейвен–Львів–Абіджан, 2009.
 2. S. Chrisomalis. Numerical Notation: A Comparative History. Cambridge University Press, 2010.
 3. F. Coulmas, The Blackwell Encyclopedia of Writing Systems, 2004.
 4. P. T. Daniels & W. Bright (eds.), The World’s Writing Systems, Oxford, 1996.

Допоміжна:

 1. Р. Гаджієв. Лінгвістика на карті світу. Київ: Віхола, 2022.
 2. А. Ровенчак. Кількісний аналіз систем письма: алфавіт нко. Україна модерна 27: 139–152 (2019).
 3. T. Daniels. Fundamentals of grammatology. Journal of the American Oriental Society 110(4): 727–731 (1990).

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

 1. Omniglot – the encyclopedia of writing systems and languages.
 2. Alfabetos de ayer y de hoy.
 3. Unicode – The World Standard for Text and Emoji.
 4. List of writing systems – Wikipedia.

 

Силабус:

Завантажити силабус