Теоретична механіка і основи механіки cуцільних середовищ (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології в прикладній фізиці, ОП Нанофізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
55Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
548Ігнатюк В. В.ФзП-31, ФзН-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзП-31

Опис навчальної дисципліни

Даний курс є логічним продовженням навчальної дисципліни «Вступ до теоретичної механіки». Він розроблений таким чином, щоб закріпити знання студентів, отримані впродовж ознайомлення зі «Вступом теоретичної механіки», а також навчити їх розв’язувати задачі за допомогою ньютонівського, лаґранжевого і гамільтонового формалізму теоретичної механіки і ознайомитись з основами фізики суцільного середовища. Програма складається з шести блоків:

  1. Варіаційний принцип Гамільтона.
  2. Канонічні перетворення та канонічні рівняння.
  3. Теорія Гамільтона-Якобі.
  4. Коливання.
  5. Рух твердого тіла.

Механіка суцільного середовища.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Теоретична механіка і основи механіки суцільного середовища» є ознайомлення студентів із теоретичним описом механічних процесів в класичних багато­частинкових системах та неперервних середовищах, а також із різними математичними методами, що дозволяють їх досліджувати.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з механіки, математичного аналізу, аналітичної геометрії, диференціаль­них рівнянь.

Рекомендована література

Базова:

  1. А. Ю. Глауберман, М. Т. Сеньків. Теоретична механіка. Львів, 1960, 220 с.
  2. Гаральд Іро. Класична Механіка, Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999, 464с.
  3. Бар’яхтар, І. В. Бар’яхтар, Л. П. Гермаш, С. О. Довгий. Механіка. К.: “Наукова Думка”, 2011, 352с.
  4. Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо. Львів: ЛНУ імені Івана Франка”, 2011, 68 с.

Допоміжна:

А. М. Федорченко. Теоретична механіка. Київ: “Вища школа”, 1975, 516 с.

  1. Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус