Теорія зоряних спектрів (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Кузьмак А. Р.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзІм-11Кузьмак А. Р.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів із процесами переносу випромінювання в зоряних атмосферах, а також із фізичними процесами, які відбуваються в надрах зір.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Теорія зоряних спектрів» є ознайомлення студентів із квантово-механічним описом фізичних процесів, які відбуваються в атмосфері і надрах зір різного спектрального класу.

Ключові слова: спектр випромінення зорі, спектральні класи зір, діаграма Герцшпрунга-Рассела, температура атмосфери зорі, ширина спектральної лінії, термоядерний синтез, іонізація елементів в атмосфері зір.

Рекомендована література

Базова:

1. І. О. Вакарчук. Теорія зоряних спектрів. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2002, 360 с.

2. R. O. Gray, Ch. J. Corbally, Stellar Spectral Classification. Princeton University Press, 2009, 592 p.

Допоміжна:

3. J. J. Eldridge, Ch. A. Tout, The Structure and Evolution of Stars. World Scientific Publishing Europe Ltd; 1st edition, 2019, 360 p.

4. І. О. Вакарчук. Квантова механіка. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2012, 872 с.

Інформаційні ресурси

5. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус