Вступ до фізики зоряних атмосфер (Астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
748ст. наук. співробітник Мелех Б. Я.ФзА-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716ФзА-41Кошмак І. О.

Опис навчальної дисципліни

Курс, разом з іншими загальними дисциплінами, спрямований на забезпечення загальної базової підготовки студентів фізичних спеціальностей – він покликаний бути основою для засвоєння студентами основних дисциплін, які викладаються на кафедрі астрофізики та деяких інших кафедрах фізичного факультету, що формують спеціальні знання майбутніх бакалаврів та магістрів.

Мета:

 • дати студентам фундаментальні знання з усіх розділів курсу фізики зоряних фотосфер;
 • ознайомити студентів з методами переносу випромінювання з надр зорі;
 • освоїти основні рівняння, які описують перенос випромінювання;
 • освоїти наближені розв’язки рівнянь переносу при коефіцієнті поглинання не залежному від частоти;
 • освоїти наближені розв’язки рівнянь переносу при коефіцієнті поглинання залежному від частоти;
 • освоїти розв’язки рівнянь переносу для зоряних атмосфер;
 • освоїти методи визначення хімічного складу зоряних атмосфер.

Завдання:

 • виведення рівнянь переносу випромінювання з надр зорі;
 • вміння розв’язати рівняння переносу для зоряних фотосфер при коефіцієнті поглинання не залежному і залежному від частоти;
 • освоєння методів розв’язку рівнянь переносу для зоряних атмосфер;
 • освоєння методів визначення хімічного складу зоряних атмосфер.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
Знати:

 • методи виведення рівнянь переносу для зоряних фотосфер;
 • математичні методи розв’язку рівнянь переносу для зоряних фотосфер;
 • математичні методи розв’язку рівнянь переносу для зоряних атмосфер;
 • методи визначення хімічного складу зоряних атмосфер.

Вміти:

 • розв’язати рівняння переносу різними методами (для зоряних фотосфер і атмосфер;
 • знайти вирази для інтенсивності і потоку випромінювання із зоряної атмосфери;
 • визначити хімічний склад зоряної атмосфери.

Рекомендована література

Базова:

 • Сахибуллин Н.А. Методы моделирования в астрофизике. I. Звездные атмосферы. 1997.
  Михалас Д. Звездные атмосферы (т.1, т.2). 1982.
 • Rutten R.J. Radiative transfer in stellar atmospheres, Sterrekunding Institut Utrecht, 2000.
 • Соболев В.В. Курс теоретической астрофизики. 1967, 1975.

Допоміжна:

 • Аллер Л. Астрофізика (т.1, т.2). 1955, 1957.

Інформаційні ресурси:

 • Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Матеріали

 • Теоретична астрофізика, уклала Янків-Вітковська Л.М. Львів, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму