Вступ до квантової інформації (104 Фізика та астрономія. ОП Комп’ютерна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Самар М. І.ФзК-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзК-41 (1)Самар М. І.
ФзК-41 (2)Самар М. І.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основами квантової інформації, квантових обчислень і квантових комп’ютерів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Вступ до квантової інформатики» є ознайомлення студентів із математичним апаратом квантової інформації і вивчення найпростіших схем квантової інформації і реалізації найпростіших алгоритмів на квантових комп’ютерах.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з квантової механіки, математичного аналізу, лінійної алґебри, диференціальних рівнянь.

Рекомендована література

Базова:

  1. 1. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Л.: “ЛНУ імені Івана Франка”, 2011, 144 с.
  2. Т. Є. Крохмальський. Вступ до квантових обчислень. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2018, 204 с.
  3. Л. Ф. Блажиєвський, Операторні методи квантової теорії. Л.: “ЛДУ імені Івана Франка”, 1993, 64 с.

Допоміжна:

  1. І. О. Вакарчук. Квантова механіка. Л.: “Львівський національний університет імені Івана Франка”, 2012, 872 с.

 Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус