Вступ до квантової інформації (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
66Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648Кузьмак А. Р.ФзІ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
648ФзІ-31

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб ознайомити студентів з основами квантової інформації, квантових обчислень і квантових комп’ютерів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Вступ до квантової інформації» є ознайомлення студентів із математичним апаратом квантової інформації і вивчення найпростіших схем квантової інформації і реалізації найпростіших алгоритмів на квантових комп’ютерах.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін загальної фізики та вищої математики. Насамперед з квантової механіки, математичного аналізу, лінійної алґебри, диференціальних рівнянь.

Силабус:

Завантажити силабус