Вступ до теоретичної фізики (104 Фізика та астрономія. ОП Фізика і астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Григорчак О. І.ФзФ-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732ФзФ-41Григорчак О. І.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Вступ до теоретичної фізики» сприяє розвитку розуміння концепцій і принципів теоретичної фізики на прикладі загальної теорії відносності.

Під час курсу студенти ознайомляться з математичним апаратом загальної теорії відносності, рівняннями гравітаційного поля, варіаційним принципом для гравітації.

Метою даної дисципліни є ознайомлення студентів з підходами і методами теоретичної фізики, а також з таким поняттями як гравітаційне поле в загальній теорії відносності.

Завданням курсу є навчити студентів працювати із рівнянням Айнштайна для гравітаційного поля, розв’язком Шварцшільда, гравітаційними хвилями.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати:  рівняння для гравітаційного поля

вміти: розв’язувати рівняння для гравітаційного поля.

Для вивчення курсу студенти потребують знань з основ математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, основ векторного і тензорного аналізу.

 

Рекомендована література

Базова:

  1. В. І. Жданов. Вступ до теорій відносності. Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 287 с.
  2. Я. С. Яцків, О. М. Александров, І. Б. Вавилова, В. І. Жданов, Ю. М. Кудря, С. Л. Парновський, О. В. Федорова, С. В. Хміль. Загальна теорія відносності: випробування часом. – К.: ГАО НАН України, 2005, 288 с.
  3. М.Ш. Певзнер. Основи теорії відносності: навч. пос. – Д. : ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 134 с.

 

Допоміжна:

  1. Lieber Lillian. The Einstein Theory of Relativity: A Trip to the Fourth Dimension, Philadelphia: Paul Dry Books, Inc., 2008.
  2. Schutz, Bernard F. “Gravitational radiation”, in Murdin, Paul (ed.), Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics, 2001.

 

Інформаційні ресурси:

https://www.wikipedia.org/

Силабус:

Завантажити силабус