Вибрані питання квантової статистичної механіки (104 Фізика та астрофізика. ОП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент Пастухов В. С.ФзФм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ФзФм-21доцент Пастухов В. С.

Опис навчальної дисципліни

У курсі коротко розглянуто деякі напрямки розвитку багаточастинкової фізики останніх років в контексті досліджень холодних газів.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Вибрані питання квантової статистичної механіки» є ознайомлення студентів, як з деякими вже добре відомими концепціями багаточастинкової фізики, так і з новими напрямами, які виникли в останні десятиліття.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: теоретична механіка, квантова механіка, квантова статистика? Фізика бозе-систем, квантова теорія поля.

Рекомендована література

Базова:

 1. І. В. Стасюк,Функції Ґріна у квантовій статистиці твердих тіл, Видавництво Львівського університету, Львів, 2013.
 2. Braaten and H.-W. Hammer, Phys. Rep. 428, 259 (2006). https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0410417
 3. Tan, Ann. Phys. 323, 2952 (2008); Ann. Phys. 323, 2971 (2008); Ann. Phys. 323, 2987 (2008). https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0505200; https://arxiv.org/pdf/0803.0841
 4. Braaten and L. Platter, Phys. Rev. Lett. 100, 205301 (2008). https://arxiv.org/pdf/0803.1125
 5. Pitaevskii, S. Stringari, Bose-Einstein Condensation and Superfluidity. Oxford University Press, 2016.
 6. Combescot, et al., Phys. Rev. Lett. 98, 180402 (2007). https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0702314
 7. Combescot and S. Giraud, Phys. Rev. Lett. 101, 050404 (2008). https://arxiv.org/pdf/0804.2638
 8. Ness, et al. Phys. Rev. X 10, 041019 (2020). https://journals.aps.org/prx/pdf/10.1103/PhysRevX.10.041019
 9. Cui, Phys. Rev. A 102, 061301(R) (2020). https://arxiv.org/pdf/2003.11710
 10. S. Petrov Phys. Rev. Lett. 115, 155302 (2015). https://arxiv.org/pdf/1506.08419
 11. S. Petrov and G. E. Astrakharchik Phys. Rev. Lett. 117, 100401 (2016). https://arxiv.org/pdf/1605.07585
 12. Parisi and S. Giorgini Phys. Rev. A 102, 023318 (2020). https://arxiv.org/pdf/2003.05231.pdf
 13. P. Gross Il Nuovo Cimento (1955-1965) 20, 454 (1961).
 14. P. Pitaevskii, Sov. Phys. JETP 13, 451 (1961).

Допоміжна:

 1. Prokof’ev and B. Svistunov, Phys. Rev. B 77, 020408(R) (2008). https://arxiv.org/pdf/0707.4259
 2. Vlietinck, et al., Phys. Rev. B 87, 115133 (2013). https://arxiv.org/pdf/1302.3505
 3. P. Zin, et al. Phys. Rev. A 98, 051603(R) (2018). https://arxiv.org/pdf/1805.11186
 4. A. Griffin, T. Nikuni, E. Zaremba, Bose-Condensed Gases at Finite Temperatures, Cambridge University Press, 2009.

 

Інформаційні ресурси:

https://www.wikipedia.org/

Силабус:

Завантажити силабус