Вибрані питання теорії гравітації (104 Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Криницький Ю. С.ФзФм-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзФм-51мКриницький Ю. С.

Опис навчальної дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: ознайомити студентів з вибраними аспектами ЗТВ.

Завдання: висвітлити варіаційний метод, тетрадний формалізм, топологічно незвичні розв’язки, теорію симетрії у ЗТВ.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні методи та проблеми, викладені у програмі курсу.

вміти: застосовувати методи, викладені в курсі.

Для слухачів курсу необхідними є знання зі основ СТВ, ЗТВ, диференціальної геометрії, лінійної алгебри, теорії груп.

Рекомендована література

1. І. Вакарчук. Лекції з загальної теорії відносності.— Львів, 1990.

Базова
1. В. Жданов. Вступ до теорії відносності.— Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008.
2. Р. Толмен. Относительность, термодинамика и космология. — Москва: “Наука”, 1974.
3. А. Лайтман, В. Пресс, Р. Прайс, С. Тюкольски. Сборник задач по теории относительности и гравитации. — Москва: “Мир”, 1979.
4. Ч. Мизнер, К. Торн, Дж. Уиллер. Гравитация. — Москва: “Мир”, 1975.
5. Л. А. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теория поля. — М.: Наука, 1973

Допоміжна
1. В. И. Родичев. Теория тяготения в ортогональном репере. — Москва: “Наука”, 1974.
2. П. А. М. Дирак. Общая теория относительности.— Москва: “Атомиздат”, 1978.
3. С. Вайнберг. Гравитация и космология. — Москва: “Мир”, 1975.
4. У. Берке. Пространство-время, геометрия, космология. — М.: Мир, 1985.

15. Інформаційні ресурси
1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму