Дубов Юрій Георгійович

Посада: інженер 1 категорії
кафедри фізики твердого тіла

Публікації

Капустяник В.Б. Природа фотолюмінесценції наноструктур на основі оксиду цинку / В.Б.Капустяник, М.Р.Панасюк, Б.І.Турко, Г.О.Лубочкова, Р.Я.Серкіз, Ю.Г.Дубов // Фізика і хімія твердого тіла. – 2009. – №1. – C. 112–116.

Panasiuk M. R. Photo- and Thermostimulated Luminescence of ZnO Nanowires / M. R. Panasiuk, B. I. Turko, V. B. Kapustianyk, O. P. Stanko, A. V. Mandryka, R. Y. Serkiz, Y. H. Dubov // Journal of Applied Spectroscopy. – 2013. – V. 80, №2. – P. 240–243.

Krehel O. P. Photoelectric Properties of ZnO/CuO Heterostructures / O. P. Krehel, B. І. Turko, М. R. Panasyuk, V. B. Kapustianyk, Yu. G. Dubov, G. O. Lubochkova // Physics and Chemistry of Solid State. – 2013. – V. 14, №1. – P. 210–213.

Kapustianyk V. B. p-ZnO Nanowires A Promising Material for the Fabrication of Vacuum Pressure Sensors / V. B. Kapustianyk, M. R. Panasyuk, B. I. Turko, Yu. G. Dubov, R. Ya. Serkiz // Semiconductors. – 2014. Vol. 48, №10. P. 1395–1398.

Панасюк М. Р. Фотоелектричні характеристики гетероструктур ZnO/Si / М. Р. Панасюк, Д. Л. Вознюк, В. Б. Капустяник, Б. І. Турко, В. С. Цибульський, Г. О. Лубочкова, Ю. Г. Дубов // Фізика і хімія твердого тіла – 2010. – Т. 11, № 1. – С. 244-247.

I. S. Virt Growth Mechanisms and Structural Properties of Lead Chalcogenide Films Grown by Pulsed Laser Deposition / I. S. Virt, I. O. Rudyi, I. Ye. Lopatynskyi, Yu. Dubov, Y. Tur, E. Lusakowska G. Luka // Journal of Electronic Materials. – 2017.- V.46. – P. 175-181.

 

Біографія

Народився 01.12.1947 в м.Рожище Волинської обл.Закінчив фізичний ф-т Львівського університету (1970). Після служби в армії з 1972 по 1981 рр. працював на інженерних і наукових посадах в ВНДіК “РЕМА”, ЛПІ, фіз.ф- ті ЛДУ. З 1981 по 1994 рр. – провідним
інженером СКБ “Кінескоп”, де займався дослідженням і розробками монокристалічних катодолюмінесцентних екранів. З 1994 р. – наук. співробітник НДЧ фіз. ф-ту, з 2002 р. – НТНЦ НД Львівського ун-ту, з 2019р – інженер 1 категорії лабораторії фізики і технології наноструктур кафедри фізики твердого тіла  . Більше 57 наукових публікацій. На сьогоднішній день основна сфера діяльності – розробка електроніки і програмного забезпечення автоматизації обладнання для наукових досліджень.