Добрянська Леся Орестівна

Посада: провідний інженер
кафедри фізики металів
Телефон (робочий): (032) 239-47-63
Електронна пошта: lesya.dobryanska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • дослідження валентного стану іонів рідкісноземельних елементів у сполуках з валентною нестабільністю

Вибрані публікації

 1. И.Д.Щерба, Л.И.Николаев, В.Г.Синюшко, Ю.К.Гореленко, Л.О.Туркевич, Ю.В.Стадник. А.В.Ющенко. Ретгеновские спектры и химическая связь в соединениях системы Zr-Co-Si.-Металлофизика.-1989.-т.11.- №4. – с.87-88.
 2. И.Д.Щерба, И.И.Кравченко, А.И.Сенкевич, В.Г.Синюшко, Л.О.Добрянская, Б.Я.Котур, М.Д.Котерлин. Рентгеновские спектры и электронная структура соединений ScM2Si2 (M=Ce, Cu).-Металлофизика, 1990.-т.12.-№5.-с.115-117.
 3. І.Д.Щерба, Л.О.Добрянська. Особливості електронної будови тернарних силіцидів скандію.// Вісник ЛДУ.-сер.фіз., Твердотільна електроніка, 1990.- 23.- с.47-51.
 4. І.Щерба, Ю.Гореленко, В.Синюшко, І.Стець, Л.Добрянська, І.Теличин, А.Сидор, Б.Яцик, Т.Середович. Електронна будова та природа хімічного зв’язку інтерметалідів з тетрагонально-антипризматичною координацією. -Фіз.збірник НТШ.-1998.-т.3.-с.239-247.
 5. I.D.Shcherba et al.  Electron Structure of  Yni2X2 (X=Si,P) Compounds. Advanced Science and Technology of Sintering. 1999.-81-88.
 6. О.І.Бодак, Ю.К.Гореленко, В.І.Яровець, І.Д.Щерба, Г.А.Мельник, Л.О.Добрянська, Р.В.Сколоздра. Кристалічні структури, міжатомні відстані і рентгенівські спектри сполук RM2Si2, R2M3Si5 і RMSi3, (R-Sc, Y, Ln; M- перехідний метал).-Неорганічні матеріали, 1999.- т.35,-№4.-с.448-55.
 7. O.I.Bodak, Yu.K.Gorelenko, V.I.Yarovets, I.D.Shcherba, G.A.Mel’nik, L.O.Dobryanskaya, and R.V.Skolozdra. Crystal Structure, Interatomic Distances, and X-ray Spectra of the Compounds RM2Si2, R2M3Si5, and RMSi3 (R= Rare Earth, M=Transition Metal).- Inorganic Materials, Vol.35, No4, 1999, pp.360-367.
 8. I.D.Shcherba, V.M.Antonov, I.M.Telychyn, L.O.Dobrianska, S.V.Oryshchyn, B.M.Jatsyk, I.I.Margolych. Electronic structure of YM2P2 (M=Ni, Ru, Pd) compounds. -Journal of Alloys and Compounds.-286(1999) 56-60.
 9. R.V.Skolozdra, I.D.Shcherba, O.I.Bodak, G.A.Mel’nik, Yu.K.Gorelenko, V.I.Yarovets, L.O.Dobrianska, V.S.Lobojko. -Magnetic properties, electronic structure and X-ray soectra of RCo9Si4 compounds (R=Y, Gd, Tb). Journal of Alloys and Compounds.-296(2000) 271-275.
 10. Yu. Gorelenko, I.Shcherba, Yu. Stadnyk, L.Romaka, L.Dobrjanska, B.Jatsyk, O.Bodak, O.Kharchenko. Magnetic properties and electronic structure of RCo9Si4 compounds (R=Sm, Y, Gd, Tb)// J. Mag. & Mag. Mat 2001. 192/193, 49-53 pp.
 11. I.Shcherba, Yu. Gorelenko, L.Dobrjanska, B.Jatsyk,. Еlectronic structure, мagnetic properties and X-ray spectra of RM5Si3 compounds// 2001. In books: Advenced Materials. Gliwice. Silesian University. Poland, 2001.12.p.221-227.
 12. I.D.Shcherba, V.V.Nemoshkalenko, V.M.Antonov, L.O.Dobrjans’ka, D.M.Bilyk Peculiarities of electron structure of R.E.M2P2 (R.E.=Y,Ce; M=Fe, Co, Ni, Pd, Rh) components// J. of Electron Spectroscopy and Related Phenomenon 11(2002). P. 248-254.
 13. I.D.Shcherba, V.M.Antonov, L.O.Dobrjans’ka Electron Structure, Properties and X-ray Spectra of the New Sintered Intermellic Compounds on the Based Phosphates// Advanced Materials, 36, 2002, P. 117-123.
 14. I.D.Shcherba, V.V.Nemoshkalenko, V.M.Antonov, L.O.Dobrjans’ka, D.M.Bilyk. Peculiarities of electron structure of R.E.M2P2 (R.E.=Y, Ce; M=Fe, Co, Ni, Pd, Rh) components// J. of Electron Spectroscopy and Related Phenomenon 11(2003). P. 125-132.
 15. І.D.Shcherba, V.M.Antonov, L.O.Dobrjanska.Valence State of Ce and Electron  Structure of CeM2P2 (Fe, Co, Ni) Compounds//Science of Sintering: Current Problems and New Trends.2003. Beograd. Yugoslavia.  P.359-366.

Біографія

Народилася 03.02.1965, м. Львів.

Закінчила Львівський державний університет імені Івана Франка (1988)

Закінчила аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2001)

Опублікувала понад 15 наукових праць