Горон Богдан Ігорович

Посада: аспірант
кафедри загальної фізики
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: bohdan.horon@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

  • моделювання фізичних процесів у кристалах, зокрема, моделювання від перших принципів;
  • фазові переходи в фероелектричних кристалах.

Вибрані публікації

Статті:

  1. Least-Squares Analysis of the Dielectric Permittivity for Improper Ferroelectric Ammonium Fluoroberyllate / Horon B.I., Kushnir O.S., Stadnyk V.Yo., Kashuba A.I. // 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). –
  2. First Principles Calculation of Band Structure and Physical Properties of Ferroelectric (NH4)2BeF4 Crystal / Rudysh M., Horon B., Schepanskyi P., Stadnyk V., Brezvin R. // 2021 IEEE 12th International Conference on Electronics and Information Technologies (ELIT). – 2021.

Наукова біографія

Закінчив фізичний факультет Львівського національного університету в 2019 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” і здобув кваліфікацію Магістра фізики (диплом бакалавра за спеціальністю “Прикладна фізика”, кваліфікація — Бакалавр фізики, вчитель фізики (2018 рік)).

З вересня 2020 року — аспірант кафедри загальної фізики. Тема дисертаційної роботи – “Оптико-електронні параметри кристалів групи фторберилатів”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й.

Працював на посаді молодшого наукового співробітника по темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020-2022 роки).

Захистив кандидатську дисертацію 16 травня 2024 року.

Опублікував 9 наукових праць, з яких 5 статей.

Розклад