Гусєв Микола Вікторович

Публікації

 • М. Гусєв, А. Ровенчак
  Параметризація рангово-частотних розподілів послідовностей нуклеотидів у вірусних РНК
  Вісн. Львів. ун-ту. Сер. фіз. 58, 72-84 (2021)
  [анотація]
 • M. Husev, A. Rovenchak
  On the verge of life: Distribution of nucleotide sequences in viral RNAs
  Biosemiotics 14, No. 2, 253-269 (2021)
  [анотація]