Кулініч Юрій Анатолійович

Посада: доцент
кафедри астрофізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: ст. наук. співробітник
Електронна пошта: yuriy.kulinich@lnu.edu.ua

Навчальні дисципліни

Розклад