Загальний фізичний практикум (механіка) (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОПП “Комп’ютерні технології в прикладній фізиці” та “Нанофізика та наноматеріали”)

Тип: Нормативний

Кафедра: астрофізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148ФзПк-11доцент Гаврилова Н. В., Стельмах О. М.
ФзПн-11ст. наук. співробітник Кулініч Ю. А.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Загальний фізичний практикум (механіка)» є доповненням до курсу «Механіка», базується на знаннях, отриманих в його рамках та передбачає краще засвоєння теорії за допомогою практики. Під час виконання лабораторних робіт студенти навчаться виконувати експеримент та обробляти його результати, застосувати теорію похибок до оцінки точності та вірогідності одержаних результатів, пояснювати фізичний зміст спостережуваних явищ.

Мета та цілі дисципліни:

Метою дисципліни «Загальний фізичний практикум (механіка)» є  поглибити знання про методику підготовки, проведення і оформлення  лабораторних робіт, а також оволодіти методами і прийомами розвитку творчих здібностей студентів під час виконанні різних видів лабораторних робіт. Цілі — навчити студентів методично і технічно правильно ставити різноманітні фізичні експерименти, розвинути вміння практичного застосування лабораторних приладів, а також формування у студентів дослідницьких вмінь та навичок.

Рекомендована література

Базова література:

1. Мелех Б.Я., Смеречинський С.В., Стельмах О.М., Кошмак І.О. Електронний курс з предмету «Механіка». Відео-лекції (з описом контенту), відео-демонстрації виконання лабораторних робіт для студентів фізичного факультету. – Львів, 2021. https://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=204.

2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Луцик П.П. Загальний курс фізики. Том 1. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. – Київ: Техніка, 1999.

3. Кушнір Р.М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика. – Навч. посiб. – Львiв: ЛНУ iм. Iвана Франка, 2003. – 403 с.

4. Іванків Л.І., Палюх Б.М. Короткий курс механіки: У 2 ч. Ч.1. Львів, 1992. – 227 с. 

5. Іванків Л.І., Палюх Б.М. Короткий курс механіки: У 2 ч. Ч. 2. Львів, 1992. – 227 с.

6. Г.Іро. Класична механіка. Пер. з нім. – Львів, 1999. – 461 с.

Допоміжна література:

1. Клос Є.С та ін. Фізика. Практикум. – Львів: Вища школа, 1989. – 192 с.

2. Альбін К.В. та ін. Методика викладання фізики. – К.: Вища школа, 1970. – 300 с.   

Інформаційні ресурси:

1. https://uk.wikipedia.org/wiki/

Силабус:

Завантажити силабус