Новосад Ірина Степанівна

Посада: завідувач лабораторії
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: iryna.novosad@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • оптичні процеси та електронні збудження в легованих кристалах PbI2;
 • вплив домішок на люмінесцентні та сцинтиляційні властивості кристалів CdI2 і CaI2;
 • домішкові стани і фотоіндуковані зміни в фотохромних матеріалах на основі CdBr2 і CdI2;
 • спектроскопія функціональних матеріалів на основі оксидів металів.

Вибрані публікації

Монографія:

Novosad Iryna Luminescence of Materials Based on CdBr2 and ZnO / Iryna Novosad, Borys Тurko, Ivan Karbovnyk. – Chisinau : Scholars’ Press, 2021. – 132 p. (ISBN-13:978-613-8-95655-6, ISBN-10:6138956559, EAN:9786138956556).

Статті:

 1. Новосад І. С. Електретні стани в кристалах PbI2 / І. С. Новосад, О. М. Бордун // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т. 6, № 2. – С. 224–229.
 2. Новосад С. С. Люминесцентные свойства кристаллов CdI2, активированных ионами Pb2+ и Mn2+ / С. С. Новосад, И. С. Новосад, И. П. Пашук, Л. В. Костык // Неорганические материалы. – 2007. – Т. 43, № 8. – С. 981–987.
 3. Новосад С. С. Рекомбинационные процессы в сцинтилляторе Y3Al5O12:Се3+ / С. С. Новосад, И. С. Новосад, Л. В. Костык // Неорганические материалы. – 2008. – Т. 44, № 5. – С. 592–597.
 4. Новосад С. С. Термо- и фотостимулированная люминесценция кристаллов на основе CaI2 / С. С. Новосад, И. С. Новосад // Неорганические материалы. – 2008. – Т. 44, № 8. – С. 1014–1018.
 5. Новосад С. С. Рекомбинационные процессы в кристаллах йодистого кадмия с примесью европия / С. С. Новосад, И. С. Новосад, В. Е. Гончарук // Журнал прикладной спектроскопии. – 2009. – Т. 76, № 3. – С. 358–364.
 6. Novosad S. Recombination processes in PbWO4:Tb3+ crystals / Novosad, L. Kostyk, I. Novosad, O. Tsvetkova // Acta Physica Polonica A. – 2010. – Vol. 117. – P. 143–145.
 7. Новосад С. С. Люминесцентные и фотохимические процессы в кристаллах CdBr2:AgCl / С. С. Новосад, И. С. Новосад, Б. М. Каливошка // Физика твердого тела. – 2011. – Т. 53, Вып. 8. – С. 1548–1554.
 8. Novosad S. S. The luminescence of CdWO4:Tb,Li crystals under synchrotron excitation at 10 K / S. S. Novosad, L. V. Kostyk, S. Novosad, A. P. Luchechko, G. B. Stryganyuk // Acta Physica Polonica A. – 2012. – V. 122, № 4. – P. 717–720.
 9. Новосад И. С. Спектральные характеристики йодистого свинца с примесью европия / И. С. Новосад, С. С. Новосад // Журнал прикладной спектроскопии. – 2013. – Т. 80, № 2. – С. 197–202..
 10. Novosad S. S. The influence of europium impurity on the recombination luminescence in Y2O3 / S. S. Novosad, I. S. Novosad, O. M. Bordun, L. V. Kostyk, I. O. Bordun, O. Ya. Tuzyak // Acta Phys. Pol. A. – 2018. – Vol. 133, № 4. – P. 806–810.

Патенти:

 1. Пат. 134043 Україна (на корисну модель), МПК (2006): H05B 33/00, H05B 33/18 (2006.01), G01T 1/00, G01T 1/10 (2006.01). Спосіб отримання тонкошарової люмінесцентної системи // Новосад І. С., Новосад С. С., Панасюк М. Р., Васьків А. П., Рудко М. С., Грицак А. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201812273, заявл. 11.12.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 2. Пат. 134281 Україна (на корисну модель), МПК (2006): H05B 33/00, H05B 33/18 (2006.01), G01T 1/00, G01T 1/10 (2006.01), G01T 1/202 (2006.01). Сцинтиляційний матеріал на основі вольфрамату цинку // Новосад С. С., Костик Л. В., Капустяник В. Б., Новосад І. С., Рудко М. С., Грицак А. М.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201812274, заявл. 11.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Наукова біографія

Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету (ЛНУ)  імені Івана Франка в 2001 році. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобула кваліфікацію фізик.

2001–2004 роки навчалася в аспірантурі кафедри загальної фізики фізичного факультету. З 2003 року, після поділу фізичного факультету, продовжила навчання на кафедрі фізичної і біомедичної електроніки факультету електроніки.

2004–2011 роки працювала інженером та інженером І категорії кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію Термо- і фотостимульовані процеси в люмінесцентних і світлочутливих матеріалах на основі галогенідів кадмію та свинцю“. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

2011–2015 роки працювала провідним спеціалістом лабораторії комп’ютерної техніки кафедри загальної фізики.

2011-2013 роки була стипендіатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З вересня 2015 року – завідувач лабораторії комп’ютерної техніки кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

З жовтня 2015 року по квітень 2016 року та з жовтня 2020 року по червень 2021 року працювала на посаді асистента (0,5 ставки) кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка за сумісництвом.

Була виконавцем держбюджетних тем. Опублікувала 1 монографію, 162 наукові праці та отримала 11 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Розклад