Новосад Ірина Степанівна

Посада: завідувач лабораторії
кафедри загальної фізики, асистент
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: iryna.novosad@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • оптичні процеси та електронні збудження в легованих кристалах PbI2;
 • вплив домішок на люмінесцентні та сцинтиляційні властивості кристалів CdI2 і CaI2;
 • домішкові стани і фотоіндуковані зміни в фотохромних матеріалах на основі CdBr2 і CdI2;
 • спектроскопія функціональних матеріалів на основі оксидів металів.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Новосад І. С. Електретні стани в кристалах PbI2 / І. С. Новосад, О. М. Бордун // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т. 6, № 2. – С. 224–229.
 2. Новосад С. С. Люминесцентные свойства кристаллов CdI2, активированных ионами Pb2+ и Mn2+ / С. С. Новосад, И. С. Новосад, И. П. Пашук, Л. В. Костык // Неорганические материалы. – 2007. – Т. 43, № 8. – С. 981–987.
 3. Новосад С. С. Рекомбинационные процессы в сцинтилляторе Y3Al5O12:Се3+ / С. С. Новосад, И. С. Новосад, Л. В. Костык // Неорганические материалы. – 2008. – Т. 44, № 5. – С. 592–597.
 4. Новосад С. С. Термо- и фотостимулированная люминесценция кристаллов на основе CaI2 / С. С. Новосад, И. С. Новосад // Неорганические материалы. – 2008. – Т. 44, № 8. – С. 1014–1018.
 5. Новосад С. С. Рекомбинационные процессы в кристаллах йодистого кадмия с примесью европия / С. С. Новосад, И. С. Новосад, В. Е. Гончарук // Журнал прикладной спектроскопии. – 2009. – Т. 76, № 3. – С. 358–364.
 6. Novosad S. Recombination processes in PbWO4:Tb3+ crystals / Novosad, L. Kostyk, I. Novosad, O. Tsvetkova // Acta Physica Polonica A. – 2010. – Vol. 117. – P. 143–145.
 7. Новосад С. С. Люминесцентные и фотохимические процессы в кристаллах CdBr2:AgCl / С. С. Новосад, И. С. Новосад, Б. М. Каливошка // Физика твердого тела. – 2011. – Т. 53, Вып. 8. – С. 1548–1554.
 8. Novosad S. S. The luminescence of CdWO4:Tb,Li crystals under synchrotron excitation at 10 K / S. S. Novosad, L. V. Kostyk, S. Novosad, A. P. Luchechko, G. B. Stryganyuk // Acta Physica Polonica A. – 2012. – V. 122, № 4. – P. 717–720.
 9. Новосад И. С. Спектральные характеристики йодистого свинца с примесью европия / И. С. Новосад, С. С. Новосад // Журнал прикладной спектроскопии. – 2013. – Т. 80, № 2. – С. 197–202..
 10. Novosad S. S. The influence of europium impurity on the recombination luminescence in Y2O3 / S. S. Novosad, I. S. Novosad, O. M. Bordun, L. V. Kostyk, I. O. Bordun, O. Ya. Tuzyak // Acta Phys. Pol. A. – 2018. – Vol. 133, № 4. – P. 806–810.

Патенти:

 1. Пат. 134043 Україна (на корисну модель), МПК (2006): H05B 33/00, H05B 33/18 (2006.01), G01T 1/00, G01T 1/10 (2006.01). Спосіб отримання тонкошарової люмінесцентної системи // Новосад І. С., Новосад С. С., Панасюк М. Р., Васьків А. П., Рудко М. С., Грицак А. М. ; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201812273, заявл. 11.12.2018, опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 2. Пат. 134281 Україна (на корисну модель), МПК (2006): H05B 33/00, H05B 33/18 (2006.01), G01T 1/00, G01T 1/10 (2006.01), G01T 1/202 (2006.01). Сцинтиляційний матеріал на основі вольфрамату цинку // Новосад С. С., Костик Л. В., Капустяник В. Б., Новосад І. С., Рудко М. С., Грицак А. М.; заявник і власник Львівський національний університет імені Івана Франка. – № u201812274, заявл. 11.12.2018, опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9.

Наукова біографія

Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету (ЛНУ)  імені Івана Франка в 2001 році. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобула кваліфікацію фізик.

2001–2004 роки навчалася в аспірантурі кафедри загальної фізики фізичного факультету. З 2003 року, після поділу фізичного факультету, продовжила навчання на кафедрі фізичної і біомедичної електроніки факультету електроніки.

2004–2011 роки працювала інженером та інженером І категорії кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

В 2009 році захистила кандидатську дисертацію Термо- і фотостимульовані процеси в люмінесцентних і світлочутливих матеріалах на основі галогенідів кадмію та свинцю“. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

2011–2015 роки працювала провідним спеціалістом лабораторії комп’ютерної техніки кафедри загальної фізики.

2011-2013 роки була стипендіатом стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

З вересня 2015 року – завідувач лабораторії комп’ютерної техніки кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

З жовтня 2015 року по квітень 2016 року працювала на посаді асистента  (0,5 ставки) кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка за сумісництвом.

З жовтня 2020 року працює асистентом (0,5 ставки) кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка за сумісництвом.

Була виконавцем держбюджетних тем. Опублікувала 159 наукових праць та отримала 11 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Розклад