Вістовський Віталій Володимирович

Посада: старший науковий співробітник
кафедри експериментальної фізики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Електронна пошта: vitaliy.vistovskyy@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Механізми випромінювальної релаксації енергії збудження в неорганічних системах. Люмінесцентні властивості вкраплених мікрокристалів. Прояв розмірних та квантово-розмірних ефектів у люмінесценції нанооб’єктів.

Публікації

Монографія:

  • Релаксація високоенергетичних збуджень у нанорозмірних матеріалах / О.В. Гектін, А.С. Волошиновський, О.С. Заіченко, В.В. Вістовський, Т.С. Малий, А.В. Жишкович // Харків: “ІСМА”, 2018.– 217 ст.

Навчальні посібники:

  • Задачі з оптики : навч. посібник / І.П. Пашук, А.С. Волошиновський, В.В. Вістовський; за ред. проф. М.О. Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 326 с.
  • Мягкота С.В. «Фізика. Електрика і Магнетизм» : практикум // С.В. Мягкота, В.М. Боярчук, А.С. Пушак, В.В. Вістовський, Т.М. Демків. – Львів : ЛНАУ, 2018. – 173 с.
  • Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Молекулярна фізика і термодинаміка // Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 132 с.
  • Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика. // Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 140 с.
  • Задачі з оптики : навч. посібник / І.П. Пашук, А.С. Волошиновський, В.В. Вістовський; за ред. проф. М.О. Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 326 с.
  • Пушак А.С., Вістовський В.В. Програмування PIC-контролерів. Лабораторний практикум. / А.С. Пушак, В.В. Вістовський. – Львів: видавництво УАД, 2021. – 118 с.

Основні наукові праці:

Біографія

Народився 23.01.1976, с. Буряківка Заліщицького р-ну, Тернопільської обл.
Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1997), кандидат фіз.-мат. наук (2004, фізика напівпровідників і діелектриків), доцент (2012), доктор фіз.-мат. наук (2017), професор (2021), з 2022 – старший науковий співробітник.

Опублікував понад 150 наукових праць, 2 патенти. H-індекс: 13.

Розклад