Кафедра експериментальної фізики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Історія кафедри
 • Новини

Про кафедру експериментальної фізики

План проведення наукових семінарів кафедри експериментальної фізики (2023-2024)

Програмні цілі та завдання кафедри експериментальної фізики на 2022-2027 роки

Стратегічний план розвитку кафедри

Дисертації захищені на кафедрі експериментальної фізики

Архів кафедри


Для Студента

Лабораторні з Оптики

Практикум з курсу “Атомна фізика”

Цікаве та Корисне

 

Співробітники

завідувач кафедриВОЛОШИНОВСЬКИЙ Анатолій Степановичзавідувач кафедри
професорБРЕЗВІН Руслан Степановичпрофесор
доцентАНТОНЯК Олег Тарасовичдоцент
доцентГАМЕРНИК Роман Васильовичдоцент
доцентКУРЛЯК Василь Юрійовичдоцент
доцентМАЛИЙ Тарас Сергійовичдоцент
доцент, старший науковий співробітник (сумісник)РУДИШ Мирон Ярославовичдоцент, старший науковий співробітник (сумісник)
старший науковий співробітникВІСТОВСЬКИЙ Віталій Володимировичстарший науковий співробітник
науковий співробітникГЛОСКОВСЬКА Наталія Вікторівнанауковий співробітник
завідувач лабораторіїКАРПЛЮК Лідія-Дарія Теодорівназавідувач лабораторії
провідний інженер, асистент (сумісник)МАНЬКОВСЬКА Ірина Григорівнапровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїДУЛЬКА Любов Василівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАЗДРІЙ Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії
аспірантШАПРАВСЬКИЙ Андрій Олександровичаспірант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

На кафедрі постійно проводиться робота з підготовки і написанню монографій, підручників, навчальних посібників та методичних розробок.

Монографії:

 1. Довгий Я.О., Кітик І.В. Електронна будова і оптика нелінійних кристалів. – Львів: Світ, 1996. – 176 с.;
 2. Довгий Я.О. Чарівне явище надпровідність. – Львів: Євросвіт, 2000. – 440 с.;
 3. А.С.Волошиновський, П.О.Родний. Випромінювальні остовно-валентні переходи в широкощілинних діелектричних кристалах. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 200 с.;
 4. В.Габа. Спектрально-температурні деформації оптичних індикатрис у іонних кристалах та фізичні аспекти їх практичного застосування. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 228 с. (робота написана на матеріалах лабораторії кристалооптики КЕФ);
 5. В.Стадник, В.Габа. Рефрактометрія діелектричних кристалів з неспівмірними фазами. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 352 с. (робота написана на матеріалах лабораторії кристалооптики КЕФ).
 6. В. Стадник, М. Романюк, Р. Брезвін. Електронна поляризовність фероїків : монографія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 306 с.
 7. І.Д. Герич, О.В. Булавенко, Л.Р. Остап’юк, А.С. Волошиновський, С.В. Мягкота. Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці. –  Львів: Ліга-Прес, 2015. – 366 с.
 8. Релаксація високоенергетичних збуджень у нанорозмірних матеріалах / О.В. Гектін, А.С. Волошиновський, О.С. Заіченко, В.В. Вістовський, Т.С. Малий, А.В. Жишкович // Харків: “ІСМА”, 2018.– 217 ст.
 9. Брезвін Р.С. Оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та цинкатів / Брезвін Р.С., Габа В.М., Романюк М.О., Стадник В.Й. – Львів: Ліга Прес. – 2018. – 244 с.
 10. Savchyn V.S., Ostapiuk L.R., Voloshinovskii A.S. Pathogenetic concept as the basis of the diagnostic-treatment model of purulent-inflammatory diseases in medical practice”, P. 291-322 in collective monography ” Challenges and achievements of medical science and education”. Medical University of Lublin, Lublin, Poland, 2020. Publishing House “Baltija Publishing”.
 11. О.В.Булавенко, Л.Р.Остап’юк, А.С.Волошиновський, В.О.Савчин, Т.С.Малий. Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці.- Вінниця,ТВОРИ, 2022-352 с.
 12. Зонна структура та рефрактивні параметри кристалів з ізотропною точкою: монографія / М. Я. Рудиш, П. А. Щепанський, В. Й. Стадник, Р. С. Брезвін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 264 с. ISBN: 978-617-10-0717-8.

Підручники:

 1. М.О.Романюк, А.С.Крочук, І.П.Пашук; за ред. проф. М.О.Романюка. Оптика – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 564 с.;

Навчальні посібники:

 1. М.О. Романюк М.О. Кристалооптика: конспект лекцій. – Львів: ЛДУ, 1971. – 119 с.;
 2. М.О.Романюк. Акустооптика. – К.: УМК ВО, 1989. – 88 с. М.О.Романюк Кристалооптика. – К.: ІЗМН, 1997. – 432 с.;
 3. М.І.Колінько, А.С.Крочук. Атомна спектроскопія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 194 с.;
 4. А.Франів. Вступ до фізики і техніки низьких температур. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.;
 5. Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 140 с.;
 6. Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Молекулярна фізика і термодинаміка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 132 с.;
 7. А.В.Франів,О.В.Бовгира. Задачі з атомної фізики. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2011. – 210 с.
 8. М.О.Романюк. Практикум з кристалооптики і кристалофізики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362 с.;
 9. О.Я.Тузяк, В.Ю.Курляк. Основи електронної та зондової спектроскопії. – Львів, 2012. – 296 с.;
 10. М.О.Романюк. Кристалооптика: навч.посібник. – [2-ге вид. випр. і допов.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 456 с.;
 11. А.Франів, В.Стадник, В.Курляк. Фізика низьких температур : навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 12. Мягкота С.В. «Фізика. Електрика і Магнетизм» : практикум // С.В. Мягкота, В.М. Боярчук, А.С. Пушак, В.В. Вістовський, Т.М. Демків. – Львів : ЛНАУ, 2018. – 173 с.
 13. Задачі з оптики : навч. посібник / І.П. Пашук, А.С. Волошиновський, В.В. Вістовський; за ред. проф. М.О. Романюка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 326 с.

Лабораторні практикуми:

 1. Довгий Я.О. Практикум “Оптические квантовые генераторы”. – Киев: Вища школа, 1977.;
 2. М.Колінько, І.Пашук, І.Стефанський. Оптичний практикум. Частина 1. – Львів: ЛНУ, 2000. – 104 с. pdf;
 3. Довгий Я.О. Лазерний практикум. Львів: ЛНУ, 2004. – 210 с.;
 4. М.Колінько, І.Пашук, І.Стефанський. Оптичний практикум. Частина 2. – Львів: ЛНУ, 2004. – 70 с. pdf;
 5. В.Ю.Курляк, Л.Т.Карплюк, М.Р.Тузяк. Практикум з курсу “Атомна фізика” Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 112 с. pdf;
 6. А.С. Крочук, М.С. Підзирайло, З.А. Хапко, О.Т. Антоняк. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з молекулярної спектроскопіі і люмінесценції. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 37с. pdf
 7. Пушак А.С., Вістовський В.В. Програмування PIC-контролерів. Лабораторний практикум. / А.С. Пушак, В.В. Вістовський. – Львів: видавництво УАД, 2021. – 118 с.

Корисними для навчальної роботи також є:

 1. Пашук І.П., Стефанський І.В. та ін. Фізика – завдання і тести. Частина 1 і 2. – Київ: Генеза, 1993. – 275 с., 184 с.;
 2. В.Стадник, В.Курляк. З когорти плугатарів ( з нагоди 80-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Романюка ). – Львів: Євросвіт, 2011. – 116 с.
 3. Шопа Г.М., Бондарчук Я.М. Творчість – його кредо: Зб. На пошану Ярослава Довгого. – Львів: Євросвіт, 2003.

Кафедра видала низку методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з молекулярної спектроскопії і люмінесценції, кристалооптики і кристалофізики, акустооптики, фізики діелектриків, зі спецкурсу “Фізика і технологія газових лазерів”, “Лазерна метрологія”, “Техніка безпеки при роботі з лазерами” та ін.

Дослідження

Наукові дослідження працівники кафедри проводять за таким напрямками:

 • випромінювальна релаксація електронних збуджень у діелектричних і напівпровідникових кристалах;
 • оптика нанорозмірних об’єктів;
 • нелінійно-оптичні та фотоелектричні властивості фоторефрактивних кристалів;
 • спектральна рефрактометрія сегнетоелектричних кристалів.

 

Співробітництво з дослідницькими групами в Україні:

 • Фізико-хімічний інститут імені О.В.Богатського (м. Одеса);
 • Інститут сцинтиляційних матеріалів (м. Харків);
 • Київський національний університет імені Т.Г.Шевченка.

Поза межами України:

 • Міжнародний науковий центр DESY (м. Гамбург, Німеччина);
 • Гданський університет (Польща);
 • Дельфтський технічний університет (Нідерланди);
 • Університет Тарту (Естонія);
 • Інститут фізики (м. Прага, Чеська Республіка);
 • Міжнародний дослідницький центр SOLEIL (Сент-Обен, Франція);
 • Міжнародний дослідницький центр MAX IV (м.Лунд, Швеція)

План засідань наукових семінарів кафедри:

Історія кафедри

Утворення і початок наукової діяльності кафедри експериментальної фізики припадають на 1872 рік і обумовлені поділом кафедри математичної фізики філософського факультету Львівського університету. Першим завідувачем кафедри став Томаш Станецький, який її очолював до 1891 року. Розбудова кафедри і поява її теперішніх корпусів у 1897 році пов’язані з ім’ям Ігнаці Тшаска-Закшевського, який був її завідувачем з 1892 по 1920 рік.
У становлення і розвиток фундаментальних оптичних і спектральних досліджень на кафедрі вагомий внесок зробили також Маріян Смолуховський, фізик світової слави, який розпочав свою роботу у Львівському університеті у 1898 р., та Станіслав Лорія, який очолював кафедру від 1927 року аж до закриття Львівського університету в 1941 році, викликаного подіями світової війни. Фізик-теоретик С.Лорія розпочав інтенсивні дослідження флуоресценції, розподілу енергії в емісійних спектрах, поглинання світла парами металів.

Відновила свою наукову і педагогічну роботу кафедра в 1944 році з новим завідувачем В.А.Кучером, і відразу, під керівництвом В.С.Міліянчука, започатковує новий напрямок досліджень з атомної спектроскопії, впливу неоднорідних полів на атомні спектри. В 1945 році з кафедри експериментальної фізики виділяється кафедра загальної фізики. У наступні роки, коли кафедру очолювали Д.Д.Лазебник (з 1947 по 1948 рік), О.І.Андрієвський (1948 і 1949 роки), Н.В.Понирко (з 1949 по 1953 рік), продовжується розширення оптико-спектральних досліджень, освоюються нові методики вирощування кристалів (Ф.М.Алемайкін, Б.О.Белікович), відновлюються дифракційні методи дослідження кристалів (В.П.Цвєтков).
У 1953-1962 роках завідувачем кафедри була Л.К.Клімовська. У ці роки найбільш значні наукові здобутки кафедри пов’язані з дослідженнями спектроскопії кристалів (Л.К.Клімовська, В.Н.Вишневський, О.Б.Лискович), фізики напівпровідників (М.В.Пашковський, О.І.Андрієвський), рентгенометалофізики (В.П.Цвєтков, Н.Ф.Кравцова, Я.Й.Дутчак, Я.М.Захарко, О.Г.Миколайчук), електрофізики (Б.М.Палюх, Р.М.Кушнір), астрофізики (М.С.Ейгенсон, С.А.Каплан). Нові напрямки досліджень дали змогу виділити з кафедри експериментальної фізики кафедру фізики твердого тіла, яка згодом (1963–64) ділиться на кафедри: рентгенометалофізики (завідувач Я.Й. Дутчак), фізики твердого тіла (завідувач А.Ю. Глауберман), фізики напівпровідників (завідувач М.В. Пашковський). Утворення нових кафедр дало можливість сконцентрувати зусилля на підготовці студентів оптико-спектральної спеціалізації.
У 1962–1971, 1974–1977 роках кафедру очолював В.Н.Вишневський (1971–1973 – в.о.зав.кафедри Туркевич Василь Васильович). В цей час розпочинаються дослідження з люмінесценції кристалів, ВУФ-спектроскопії. Розгорнуті в 70-х роках О.Г.Влохом дослідження з нелінійної та параметричної оптики привели до відкриття явища електрогірації. У 1977-1996 роках завідувач кафедри – М.О.Романюк. У 1979 році зі співробітників кафедри утворюється нова кафедра – нелінійної оптики (завідувач О.Г.Влох). У ці роки на кафедрі розпочинаються дослідження з спектроскопії нелінійно-оптичних матеріалів, вивчення зонно-енергетичного спектру твердих тіл, кінетики швидкозмінних процесів, інверсії двозаломлення. У 1996 – 2003 рр. кафедру очолював І.В.Стефанський. З 2003 року завідувачем кафедри є А.С.Волошиновський.

У кадровому відношенні підготовка спеціалістів забезпечується 3 професорами, 2 доцентами, 1 асистентом; 4 працівниками учбово-допоміжного персоналу та 6 працівниками науково-дослідної частини. Серед них заслужений професор Львівського національного університету, Заслужений діяч науки і техніки України М.О.Романюк, заслужений професор Львівського національного університету Волошиновський А.С.
Традиційні тісні наукові контакти кафедра підтримує з львівськими науковими та виробничими організаціями, Інститутом фізики НАН України, Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка та з рядом закордонних інституцій в Дарсбері, Оксфорді (Англія), Гамбурзі (Німеччина), Вроцлаві, Познані, Ченстохові (Польща), Ліоні (Франція), Афінах (Греція), Цюріху (Швейцарія), Мінську (Білорусь), Ризі (Латвія), Санкт-Петербурзі (Росія).
Кафедра експериментальної фізики забезпечує фундаментальну підготовку з оптики кристалів, що дає можливість її вихованцям працювати в сучасних областях фізики, фізичної, оптоелектронної і лазерної техніки. Серед більше як 1300 випускників кафедри є академіки, біля 40 докторів і понад 200 кандидатів наук, директори шкіл, технікумів, заводів. Серед них: М.С. Бродин, І.А. Климишин, П.Г. Іваницький, Ю.П. Гнатенко, А.О. Борщ, Е.В. Соболєв, К.М. Салькова, І.М. Болеста, А.О. Матковський, Й.Д. Набитович, І.І. Половинко, І.В. Кітик, Мацко М.Г., М.М. Ваків, Б.Г. Мицик, Б.В.Андрієвський, О.Б. Лискович, Я.М. Бондарчук та ін. Випусники і аспіранти кафедри працюють у вузах України, зокрема понад 20 осіб у вузах м. Львова: – у Національному університеті “Львівська політехніка”: доц. Мороз Є.Г., доц. Габа В.М., доц. Віблий І.Ф., доц. Токарівський М.В., доц. Кузик М.П., доц. Романюк М.М., доц. Мороз І.Є., доц. Франів О.В. та ін.; у Львівському аграрному університеті: проф. Мягкота С.В., доц. Костецький О.М., доц. Білий Я.М.; у Львівській державній академії ветеринарної медицини: доц.Тернавська С.В.; у Дрогобицькому національному педагогічному університеті: доц. Станько М.Г.; у вузах Івано-Франківська – біля 10 осіб, серед них проф.Чернов Б.О.; у Національному Лісотехнічному університеті України: доц. Вайданич В.І.
Підготовка кадрів велася через аспірантуру, докторантуру та участь викладачів, співробітників та співшукачів кафедри у науковій роботі. Після відновлення роботи кафедри у 1944 році співробітниками кафедри (аспірантами, співшукачами) захищено 13 докторських дисертацій та 76 кандидатських дисертацій.

У різні роки кафедру очолювали:
1872–1891 – професор Станецький Томаш;
1892–1920 – професор Закшевський Ігнацій;
1920–1926 – професор Негруш Роман;
1927–1941 – професор Лорія Станіслав;
1944–1946 – професор Кучер Володимир Антонович;
1947–1948 – доцент Лазебник Дмитро Данилович;
1948–1949 – професор Андрієвський Олександр Іванович;
1949–1953 – професор Понирко Никандр Владиславович;
1953–1962 – доцент Клімовська Любов Костянтинівна;
1962–1971, 1974–1977 – доцент Вишневський Василь Никанорович;
1971–1973 – доцент Туркевич Василь Васильович;
1977–1996 – професор Романюк Микола Олексійович;
1996–2003 – доцент Стефанський Ігор Васильович;
з липня 2003 – професор Волошиновський Анатолій Степанович.

Сьогодні на кафедрі розвиваються такі основні напрями досліджень:
– Оптика нанорозмірних об’єктів
– Нелінійно-оптичні та фотоелектричні властивості фоторефрактивних кристалів
– Випромінювальна релаксація електронних збуджень у діелектричних кристалах
– Спектральна рефрактометрія сегнетоелектричних кристалів.

Відкрита лекція доцента кафедри експериментальної фізики Рудиша Мирона Ярославовича

07.05.2023 | 15:32

У п’ятницю 12.05.2023 р. на 3 парі (11:50-13:10) відбудеться відкрита лекція доцента кафедри експериментальної фізики Рудиша Мирона Ярославовича з курсу “Мікроконтролери у фізичному експерименті” для групи ФзК-41 на тему “SPI та І2С інтерфейси для передачі даних”
Посилання на лекцію

Читати »

Науковий семінар “Оптика і спектроскопія кристалів” присвячений 150-річчю кафедри експериментальної фізики

24.11.2022 | 13:16

8 грудня 2022 року відбудеться науковий семінар “Оптика і спектроскопія кристалів” присвячений 150-річчю кафедри експериментальної фізики.
Цим семінаром хочемо зробити огляд історії та наукової діяльності кафедри за 150 років та сподіваємося об’єднати випускників кафедри в єдину спільноту.
Засідання відбудеться на фізичному факультеті по вул. Кирила і Мефодія, 8, у Великій Фізичній аудиторії.
Початок о 14:00 год.
До події можна долучитись на платформі Zoom за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/8682562313?pwd=OVc2cE00M21CUDJlQ1Y1UlVjUGtzdz09
Логін: 868 256 2313
Пароль: F2022

Читати »

Чарівність джерел випромінювання (відео від кафедри експериментальної фізики)

17.06.2022 | 14:19

Світло це хвиля чи частинка? Поєднання цих особливостей світла дозволило створити нові джерела випромінювання, які ми використовуємо в повсякденному житті. Проаналізувавши спектри випромінювання ламп розжарення, люмінесцентних та світлодіодних ламп ви робитимете оптимальний вибір джерел освітлення. Розповідаємо:

З яких компонент може складатись біле світло?
Як візуалізувати ці компоненти?
Що таке дифракційна гратка?

Вирушіть у цю подорож з науковим співробітником кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Андрієм Жишковичем.

Читати »

Відкрита лекція професора кафедри експериментальної фізики Брезвіна Р.С.

09.05.2022 | 20:16

У середу, 11.05.2022, 3 пара, 11.50-13.10 год., відбудеться відкрита лекція професора кафедри експериментальної фізики Брезвіна Р.С. для студентів 1 курсу біологічного факультету (групи БлБ-11, БлБ-12, БлБ-13) на тему: ”Розвиток уявлень про природу світла. Закони геометричної оптики“ з курсу “Фізика“.
Лекція відбуватиметься у дистанційному форматі з використанням платформи Microsoft Teams.
Вхід за  посиланням

Читати »

Відкрита лекція зав. каф. експериментальної фізики Волошиновського А.С.

26.04.2022 | 14:47

У п’ятницю, 29 квітня 2022 року, 10:10-11:30 (2 пара), відбудеться відкрита лекція зав. каф. експериментальної фізики Волошиновського А.С. для студентів групи ФзФм-12 на тему:
”Люмінесцентна спектроскопія іонів лантанідів“ з курсу “Міграція та трансформація електронних збуджень в конденсованих системах“.
Лекція відбуватиметься у дистанційному форматі з використанням платформи Microsoft Teams.
Вхід за посиланням

Читати »