Яремко Юрій Григорович

Посада: Провідний науковий співробітник, професор
кафедри теоретичної фізики імені професора Івана Вакарчука
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: ст. наук. співробітник

Наукові інтереси

Релятивістична теорія прямих взаємодій, класична електродинаміка у просторах Мінковського різної розмірності.

Публікації

Вибрані публікації:

Tretyak V., Yaremko Yu. Radiation Reaction in Classical Field Theory (Basics, Concepts, Methods). LAP
Lambert Academic Publishing, Saarbrüken, 2012, 1998, 423 p.

Yaremko Yu. Exact solution to the Landau-Lifshitz equation in a constant electromagnetic field. J.Math.Phys. 54, No 9. 092901 (2013)

Yaremko Yu., Przybylska M., Maciejewski A.J. Dynamics of a relativistic charge in the Penning trap. Chaos 25, No 5. 053102 (2015).

Yaremko Yu., Przybylska M., Maciejewski A.J. Penning trap with an inclined magnetic field. Chaos 26, No 8, 083118 (2016).

Yaremko Yu., Przybylska M., Maciejewski A.J. Relativistic quantum mechanics of a spin-1/2 charge in a Penning trap. Int. J. Mass Spectrom. 422, 13-26 (2017).

 

 

Біографія

Народився 31.VIII.1961 р. (с. Жвирцi, Сокальський р-н Львiв. обл.). Доктор фiз.-мат. наук (2015), старший наук. спiвр. (2007). Закiнчив Львiвський держ. ун-т iм. I.Я. Франка (1983). Вiд 1988 р. працює у Львiвському вiд-нi статист. фiзики Iн-ту теоретичної фiзики АН УРСР, вiд 1990 р. — в Iн-тi фiзики конденс. систем НАН України у вiддiлах теорiї релятивiстичних систем, комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем (вiд 2017 р. — пров. наук. спiвр.).

Розклад