Досягнення та перспективи квантової механіки (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор, професор Ткачук В. М.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ФзІм-21професор, професор Ткачук В. М.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Досягнення та перспективи квантової механіки» присвячена вивченню деяких нових ефектів у фізиці квантової матерії.

Метою даної дисципліни є одержання студентами базових знань про досягнення та перспективи розвитку квантової механіки.

Завданням курсу є формування в студентів базових знань про сучасний стан квантової механіки.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: сучасний стан квантової механіки;

вміти: застосовувати освоєні знання до різних задач.

Рекомендована література

Базова:

  1. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2010.
  2. Крохмальський Т. Є. Вступ до квантових обчислень. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.

Допоміжна:

  1. Вакарчук І. О. Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. (Розділ XII. Основи квантової інформації.).
  2. Zeilinger A. “A Foundational Principle for Quantum Mechanics,” Foundations of Physics. 1999. Vol. 29, No. 4, P. 631–643; https://doi.org/10.1023/A:1018820410908

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://arxiv.org

Силабус:

Завантажити силабус