Ткачук Володимир Михайлович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор, професор
Телефон (робочий): (032) 239-43-21
Електронна пошта: volodymyr.tkachuk@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: ktf.franko.lviv.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль у Academia.edu: www.orcid.org

Наукові інтереси

фізичні системи у квантованому просторі, деформована алґебра Гайзенберґа, фундаментальні проблеми квантової механіки, суперсиметрія в квантовій механіці

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті

Найновіші публікації:

 • A. R. KuzmakV. M. Tkachuk
  Probing mean values and correlations of high-spin systems on a quantum computer
  EPL (Europhys. Lett.) 144, No. 3, 38001 [7 p.] (2023)
  [анотація]
 • H. P. Laba, V. M. Tkachuk
  Calculation of partition function of Ising model on quantum computer
  Phys. Lett. A 491, 129213 [6 p.] (2023)
  [анотація]
 • Kh. P. GnatenkoV. M. Tkachuk
  Observation of spin-1 tunneling on a quantum computer
  Eur. Phys. J. Plus 138, No. 4, 346 [8 p.] (2023)
  [анотація]
 • Kh. P. GnatenkoV. M. Tkachuk
  Deformed Heisenberg algebras of different types with preserved weak equivalence principle
  J. Phys. Stud. 27, No. 1, 1001 [19 p.] (2023)
  [анотація]
 • Kh. P. Gnatenko, H. P. Laba, V. M. Tkachuk
  Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer
  Phys. Lett. A 452, 128434 [6 p.] (2022)
  [анотація]
 • M. I. SamarV. M. Tkachuk
  Regularization of δ′ potential in general case of deformed space with minimal length
  J. Phys. A: Math. Theor. 55, No. 41, 415201 [14 p.] (2022)
  [анотація]
 • Kh. P. GnatenkoV. M. Tkachuk
  Weak equivalence principle in quantum space
  Front. Astron. Space Sci. 9, 950468 [8 p.] (2022)
  [анотація]
 • Kh. P. Gnatenko, H. P. Laba, V. M. Tkachuk
  Detection of energy levels of a spin system on a quantum computer by probe spin evolution
  Eur. Phys. J. Plus 137, No. 4, 522 [10 p.] (2022)
  [анотація]
 • Kh. P. Gnatenko, H. P. Laba, V. M. Tkachuk
  Energy levels estimation on a quantum computer by evolution of a physical quantity
  Phys. Lett. A 424, 127843 [7 p.] (2022)
  [анотація]

 

Книги:

В. М. Ткачук, Фундаментальні проблеми квантової механіки.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).Посiбник складається з дев’яти роздiлiв: “Математичнi основи квантової механiки”, “Двостановi квантовi системи”, “Квантовi комунiкацiї”, “Квантовi обчислення та квантовi комп’ютери”, “Вимiрювання у квантовiй механiцi”, “Геометрiя простору квантових станiв”, “Еволюцiя квантової системи”, “Декогеренцiя”, “Операторнi тотожностi та середнi значення функцiй вiд бозонних операторiв”. Вiн присвячений фундаментальним проблемам квантової механiки i його можна розглядати як доповнення до традицiйних пiдручникiв з квантової механiки.Для студентiв, аспiрантiв фiзико-математичних спецiальностей унiверситетiв, викладачiв та науковцiв.
Zadachi-TM-cover Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).Збірник складається з восьми роздiлiв. Початок кожного розділу супроводжується коротким теоретичним вступом, у якому викладені  основнi означення, твердження та необхiднi формули. Збірник містить  вiдповiдi до усiх задач. Складнiшi задачi супроводжуються вказiвками  та подекуди повними розв’язками.Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей
університетів.
SUSY-QM-cover Ткачук В. М. Суперсиметрія в квантовій механіці : Текст лекцій
(Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1994).У лекціях викладені основи алгебри суперсиметрії. Розглянуто суперсиметричну квантову механіку і застосування суперсиметрії для точного знаходження енергетичних рівнів і хвильових функцій стаціонарних станів. Наведені приклади класичних задач квантової механіки, в яких проявляється суперсиметрія.Призначено для студентів старших курсів, які спеціалізуються з теоретичної фізики.

Наукова біографія

Нар. 6.ІІ.1957 (с. Добрівляни Калуського р-ну Івано-Франк. обл.) — фізик-теоретик, канд. фіз.-мат. наук (Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем, 1990), д-р фіз.-мат. наук (Суперсиметрія та точно розв’язувані задачі у квантовій механіці, 2005), доц. (1992), проф. (2008). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1979), аспірантуру (1988). У 1979–85 інженер, ст. інженер, мол. наук. співроб. Львів. від-ня Ін-ту теор. фізики АН УРСР; 1985–86 мол. наук. співроб., 1988–92  асист., 1992–2006 доц., з 2006 проф., з 2018 зав. каф. теор. фізики Львів. ун-ту; заслужений проф. Львів. ун-ту (2019).

Розклад