Ткачук Володимир Михайлович

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Телефон (робочий): (032) 239-43-21
Електронна пошта: volodymyr.tkachuk@lnu.edu.ua
Веб-сторінка: ktf.franko.lviv.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль у Academia.edu: www.orcid.org

Наукові інтереси

фізичні системи у квантованому просторі, деформована алґебра Гайзенберґа, фундаментальні проблеми квантової механіки, суперсиметрія в квантовій механіці

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті

Книги:

В. М. Ткачук, Фундаментальні проблеми квантової механіки.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).Посiбник складається з дев’яти роздiлiв: “Математичнi основи квантової механiки”, “Двостановi квантовi системи”, “Квантовi комунiкацiї”, “Квантовi обчислення та квантовi комп’ютери”, “Вимiрювання у квантовiй механiцi”, “Геометрiя простору квантових станiв”, “Еволюцiя квантової системи”, “Декогеренцiя”, “Операторнi тотожностi та середнi значення функцiй вiд бозонних операторiв”. Вiн присвячений фундаментальним проблемам квантової механiки i його можна розглядати як доповнення до традицiйних пiдручникiв з квантової механiки.Для студентiв, аспiрантiв фiзико-математичних спецiальностей унiверситетiв, викладачiв та науковцiв.
Zadachi-TM-cover Збірник задач з теоретичної механіки / М. В. Блажиєвська, А. А. Ровенчак, Н. А. Сідлецька, М. М. Стецко, В. М. Ткачук, Т. В. Фітьо.
(Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011).Збірник складається з восьми роздiлiв. Початок кожного розділу супроводжується коротким теоретичним вступом, у якому викладені  основнi означення, твердження та необхiднi формули. Збірник містить  вiдповiдi до усiх задач. Складнiшi задачi супроводжуються вказiвками  та подекуди повними розв’язками.Для студентів та аспірантів фізико-математичних спеціальностей
університетів.
SUSY-QM-cover Ткачук В. М. Суперсиметрія в квантовій механіці : Текст лекцій
(Львів: ЛДУ імені Івана Франка, 1994).У лекціях викладені основи алгебри суперсиметрії. Розглянуто суперсиметричну квантову механіку і застосування суперсиметрії для точного знаходження енергетичних рівнів і хвильових функцій стаціонарних станів. Наведені приклади класичних задач квантової механіки, в яких проявляється суперсиметрія.Призначено для студентів старших курсів, які спеціалізуються з теоретичної фізики.

Наукова біографія

Нар. 6.ІІ.1957 (с. Добрівляни Калуського р-ну Івано-Франк. обл.) — фізик-теоретик, канд. фіз.-мат. наук (Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем, 1990), д-р фіз.-мат. наук (Суперсиметрія та точно розв’язувані задачі у квантовій механіці, 2005), доц. (1992), проф. (2008). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1979), аспірантуру (1988). У 1979–85 інженер, ст. інженер, мол. наук. співроб. Львів. від-ня Ін-ту теор. фізики АН УРСР; 1985–86 мол. наук. співроб., 1988–92  асист., 1992–2006 доц., з 2006 проф., з 2018 зав. каф. теор. фізики Львів. ун-ту; заслужений проф. Львів. ун-ту (2019).

Розклад