Дослідження властивостей фізичних систем на квантових комп’ютерах (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Гнатенко Х. П.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ФзІм-21Гнатенко Х. П.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Дослідження властивостей фізичних систем на квантових комп’ютерах» присвячена вивченню квантових протоколів для встановлення та аналізу властивостей спінових систем з різними типами взаємодії за допомогою квантового програмування.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань основних квантових алгоритмів для встановлення та аналізу властивостей спінових систем з різними типами взаємодії за допомогою квантового програмування.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь написання квантових протоколів для визначення властивостей спінових систем з взаємодією Ізінга та Гейзенберга.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки та класичного програмування.

Рекомендована література

Базова:

  1. Т. Є. Крохмальський, Вступ до квантових обчислень. Навч. пос. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  204 стор.
  2. В. М. Ткачук, Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 стор.
  3. Qiskit Textbook Chapter 3 “Quantum computing labs” https://qiskit.org/textbook/ch-labs/index.html

Допоміжна:

  1. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M.Detection of energy levels of a spin system on a quantum computer by probe spin evolution // Eur. Phys. J. Plus.— 2022.— Vol. 137, No. 4.— Art. 522.— 10 p.
  2. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M.Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 452.— Art. 128434.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://quantum-computing.ibm.com/composer/files/new
  2. https://www.rigetti.com/
  3. https://codebook.xanadu.ai/

Силабус:

Завантажити силабус