Гнатенко Христина Павлівна

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 239-41-83
Електронна пошта: khrystyna.gnatenko@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua
Профіль у Scopus: www.scopus.com
Профіль у Facebook: www.facebook.com
Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

квантова механіка; фундаментальні проблеми квантової механіки; квантова інформація та квантове програмування; деформовані алґебри Гайзенберґа

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті

Монографії

  1. Х. П. ГнатенкоФізичні проблеми у некомутативному просторіЛьвів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 128 стор.
  2. Kh. P. GnatenkoV. M. TkachukThe Soccer-ball problem in quantum spaceACC Gdansk, 2020. 95 pages.

Препринти монографій

  1. Х. П. Гнатенко М. І. Самар,  В. М. Ткачук, Задача Кеплера у квантованому просторі Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 134 стор. (рекомендовано до друку Вченою радою фізичного факультету, 30.10.2023, протокол № 8)
  2. Kh. P. GnatenkoV. M. Tkachuk, Rotational and time-reversal symmetries in noncommutative space (accepted for publication in ACC Gdansk), 2023. 119 pages

Навчальний посібник

  1. Х. П. ГнатенкоВ. М. ТкачукФізичні системи у квантованому просторіЛьвів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 130 стор.

 

Біографія

(14.VII.1991, м. Золочів Львів. обл.) — фізик-теоретик, канд. фіз.-мат. наук (Одно- і багаточастинкові задачі у некомутативному просторі, 2016, науковий керівник проф. Ткачук В. М.), доктор фіз.-мат. наук (Вплив квантованості простору на властивості класичних і квантових систем, 2020, науковий консультант проф. Ткачук В. М.). Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2013), оркестровий факультет Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка (2012). У 2013–2016 аспірант, 2016–2017 асистент, з 2017 доцент кафедри теор. фізики Львів. ун-ту. Керівник проектів “Астрофізичні системи на різних енергетичних і просторово-часових масштабах та ефекти квантування простору” (номер держреєстрації 0117U007190) від Міністерства освіти і науки України , “Фізичні системи у квантованому просторі” (номер держреєстрації 0118U005226), який виконувався в рамках Ґранту Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2018 році, “Фундаментальні проблеми теорії квантованого простору” (номер держреєстрації 0119U103196), який виконувався в рамках Ґранту Президента України  для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2019 році.

Розклад