Екзотичні статистики (Exotic types of statistics) (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Ровенчак А. А.ФзФм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-11професор Ровенчак А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

У курсі подано інформацію про різноманітні узагальнення статистик Фермі–Дірака і Бозе–Айнштайна. Розглянуто підходи до таких узагальнень, розвинуті в межах статистичної фізики та квантової механіки. Показано способи знаходження зв’язку між параметрами різних статистик.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Exotic types of statistics [Екзотичні статистики]» є ознайомлення студентів із фізичними моделями, які можна описувати за допомогою квантових статистичних розподілів, відмінних від традиційних розподілів Фермі–Дірака і Бозе–Айнштайна. Передбачено аналіз дробових статистик Джентіле, Полі­хронакоса, Голдейна–Ву, сімейства неекстенсивних статистик типу Цалліса, еніонної статистики та деяких інших з погляду статистичної фізики та квантової механіки. Відповідні питаннями є актуальним при вивченні низькорозмірних (одно- та двовимірних) систем. Неекстен­сивні узагальнення статистики також використовують у міждисцип­лінарних дослідженнях.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: квантова механіка, термодинаміка і статистична фізика, квантова статистика, фізика бозе-систем, квантова теорія поля.

Рекомендована література

Базова:

 1. А. А. Ровенчак. Екзотичні статистики.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018.
 2. А. А. Ровенчак. Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019.
 3. S. Abe and Y. Okamoto (eds.). Nonextensive Statistical Mechanics and Its Applications.  Berlin: Springer, 2001.
 4. A. Khare. Fractional statistics and quantum theory.  Singapore: World Scientific, 2005.

Допоміжна:

 1. П. I. Голод та А. У. Клімик. Математичні основи теорії симетрій. Наукова думка, Київ, 1992.
 2. А. А. Ровенчак. Фізика бозе-систем.  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015.
 3. A. Isihara. Statistical Physics.  Academic Press, 1971.
 4. A. Lavagno and P. Narayana Swamy. Thermostatistics of a q-deformed boson gas.  Phys. Rev. E 61(2): 1218–1226 (2000).
 5. A. P. Rebesh, I. I. Kachurik, and A. M. Gavrilik. Elements of μ-calculus and thermodynamics of μ-Bose gas model.  Ukr. J. Phys. 58(12): 1182–1191 (2013).
 6. A. Rovenchak. Phase transition in a system of 1D harmonic oscillators obeying Polychronakos statistics with a complex parameter.  Low Temp. Phys. 39(10): 888–892 (2013).
 7. C. Tsallis. Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics. J. Stat. Phys. 52(1–2): 479–486 (1988).
 8. F. Wilczek. Fractional Statistics and Anyon Superconductivity.  Singapore: World Scientific, 1990.

Інформаційні ресурси:

 1. Anyon Physics of Ultracold Atomic Gases.
  http://users.physik.fu-berlin.de/~pelster/Anyon2/index.html
 2. Nonextensive Statistical Mechanics and Thermodynamics. http://tsallis.cat.cbpf.br/biblio.htm
 3. Wolfram MathWorld. http://mathworld.wolfram.com

Матеріали

Силабус:

Завантажити силабус