Екзотичні статистики (104 Фізика та астрономія)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116професор Ровенчак А. А.ФзФм-61м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзФм-61мпрофесор Ровенчак А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис навчальної дисципліни

Мета: ознайомлення студентів фізичними моделями, які можна описувати за допомогою квантових статистичних розподілів, відмінних від традиційних розподілів Фермі–Дірака і Бозе–Айнштайна.

Завдання: проаналізувати дробові квантові статистики Джентіле, Цалліса, еніонну статистику та деякі інші з погляду статистичної фізики та квантової механіки. Відповідні питаннями є актуальним при вивченні низькорозмірних (одно- та двовимірних) систем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати основні фізичні моделі, в яких виникають дробові статистики, та теоретичні підходи до їх дослідження.

вміти: отримати основні співвідношення для опису систем із дробовими статистиками у статистико-механічному та квантово-механічному підходах, знайти зв’язок між параметрами, які використовують при введенні статистик.

Для слухачів курсу необхідними є знання з курсів квантової механіки, статистичної фізики, квантової статистики.

Рекомендована література

Базова

  1. Исихара А. Статистическая физика. — Москва: Мир, 1973. — 472с.
  2. Ровенчак А. А. Екзотичні статистики: навч. посібник. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. — 144 с.
  3. Ровенчак А. А. Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастин­кових систем і суміжних задачах: монографія. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. — 316 с.
  4. Хамермеш М. Теория групп и её применение к физическим проблемам. — Москва: Мир, 1966. — 587 с.
  5. Khare A.  Fractional statistics and quantum theory. — Singapore: World Scientific, 2005. — 300 p.

Допоміжна

Наукові статті за тематикою спецкурсу.

 Інформаційні ресурси

  1. Anyon Physics of Ultracold Atomic Gases
  2. Nonextensive Statistical Mechanics and Thermodynamics
  3. Wolfram MathWorld
  4. Wikipedia

Матеріали

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму