Фундаментальні проблеми квантової механіки (Fundamental problems of quantum mechanics) (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика, ОНП Експериментальна фізика, ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор, професор Ткачук В. М.ФзФм-11, ФзФм-12, ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзФм-11
ФзФм-12
ФзІм-11

Опис навчальної дисципліни

В курсі розглянуто фундаментальні проблеми квантової механіки та квантової інформації. Він включає такі питання як: двостанові квантові системи, нерівності Белла, заплутані стани, квантові комунікації, квантова телепортація та квантова криптографія, теорема про неклонування, квантові біти та основи квантових обчислень, геометрія простору квантових станів., еволюція квантових систем, квантова брахистохрона, ефект Зенона, декогеренція квантових систем та, як приклад, декогеренція кота Шредінґера.

Метою цієї дисципліни є формування поглибленого розуміння основ квантової механіки та квантової інформації. Ціллю  курсу є розвиток вмінь використання  квантової теорії для квантових обчислень та квантової інформації.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика, квантова механіка.

Рекомендована література

Базова

  1. Ткачук В. М. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Текст лекцій. ЛНУ. імені Івана Франка, 2010.
  2. Вакарчук І. О. Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. 872 с. (Розділ Основи квантової інформації.)

Допоміжна

  1. Понеділок Г. В. Основи квантової фізики. Львів, вид-во «Львівська політехніка», 2009
  2. Глауберман А. Ю. Квантова механіка. Львів, 1962.
  3. Юхновський І. Р. Квантова механіка. Київ, 1995.
  4. Zeilinger A. “A Foundational Principle for Quantum Mechanics,” Foundations of Physics. 1999. Vol. 29, No. 4, P. 631–643; https://doi.org/10.1023/A:1018820410908
  5. Basso Basset F. et al. “Quantum teleportation with imperfect quantum dots.” npj Quantum Inf. 2021. Vol. 7, Article 7; https://doi.org/10.1038/s41534-020-00356-0

Інформаційні ресурси

Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус