Фундаментальні проблеми квантової механіки (104 Фізика та астрономія)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
96.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Ткачук В. М.ФзАм-51м, ФзФм-51м, ФзТм-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзАм-51мпрофесор Ткачук В. М.
ФзФм-51мпрофесор Ткачук В. М.
ФзТм-51мпрофесор Ткачук В. М.

Опис навчальної дисципліни

Мета: формування в майбутнього фізика цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із мікросвітом.

Завдання: навчити студентів самостійно виконувати розрахунки, необхідні для розв’язування задач, пов’язаних із фундаментальними проблемами квантової механіки.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, механіка, атомна фізика, квантова механіка.

Результати навчання:

  • знати: основні поняття та рівняння предмету викладені у програмі курсу.
  • вміти: застосовувати знання квантової механіки для розв’язування задач задач, пов’язаних із фундаментальними проблемами квантової механіки, володіти апаратом квантової механіки та розв’язувати відповідні рівняння.

Рекомендована література

Методичне забезпечення

  1. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Текст лекцій. ЛНУ. імені Івана Франка, 2011.
  2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

Базова

  1. С.Я. Килин, Квантовая информация. Усп. физ. наук 169, № 5, 507-527 (1999).
  2. М. Б. Менский, Квантовая механика: новые эксперименты, новые приложения и новые формулировки старых вопросов. Усп. физ. наук 170, № 6, 631-648 (2000).
  3. К. А. Валиев, А. А. Кокин, Квантовые компьютеры: надежды и реаль­ность. Москва, Ижевск: РХД, 2001.
  4. Физика квантовой информации, под. ред. Д. Боумейстера, А. Экерта, А. Цайлингера. Москва: Постмаркет, 2002.

Допоміжна

Наукові статті за тематикою спецкурсу.

 

Інформаційні ресурси

http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму