Історія фізики (014.08 Середня освіта. Фізика. ОП Середня освіта (Фізика))

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824професор Ровенчак А. А.ФзО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

У курсі подано інформацію про основні етапи розвитку фізики. Проаналізовано історію окремих галузей, становлення ключових понять, біографії учених.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Історія фізики» є формування в майбутніх учителів фізики цілісної картини еволюції основних фізичних уявлень, понять та концепції фізики, розуміння світоглядного характеру фізичної науки.

У результаті вивчення цього курсу студент буде

знати: процес формування основних фізичних уявлень і внесок учених різних епох у цей процес;

вміти: досліджувати той чи інший період розвитку фізики, висвітлюючи діяльність вчених того часу.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: механіка, молекулярна фізика, електрика і магнетизм, оптика, астрономія, квантова механіка.

Рекомендована література

Базова:

 1. В. В. Аксельруд, Нариси з історії фізики. Харків: Основа, 2019.
 2. С. Вайнберг, Пояснюючи світ. Історія сучасної науки. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019.
 3. Б. Рассел, Історія західної філософії. Київ: Основи, 1995.
 4. S. Dixit, M. Hazarika, and J. P. Davim, History of Mechanics. In: A Brief History of Mechanical Engineering. Springer, Cham, 2017; https://doi.org/10.1007/978-3-319-42916-8_3
 5. Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини XX століття. Частина IІ. Точні науки. Львів: Артос, 2020.
 6. Gabriella Bernardi, The Unforgotten Sisters: Female Astronomers and Scientists before Caroline Herschel. Springer,https://doi.org/10.1007/978-3-319-26127-0
 7. K. Wróblewski, Historia fizyki: od czasów najdawniejszych do współczesności. Warszawa:PWN, 2015.

Допоміжна:

 1. І. А. Климишин, Календар і хронологія. Івано-Франківськ : Гостинець, 2002.
 2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка.4-е вид. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
 3. Астрономія у Львівському університеті (1661–2021);
  за ред. Б. С. Новосядлого. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021.
 4. Історія Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка; за ред. Б. С. Новосядлого. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011.
 5. Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 6. R. Dugas, A History of Mechanics. New York: Dover Publications, 2011.
 7. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Т. I (2011), II (2014). Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 8. G. S. Girolami, “A Brief History of Thermodynamics, As Illustrated by Books and People,” Journal of Chemical & Engineering Data 65(2): 298–311 (2020); https://doi.org/10.1021/acs.jced.9b00515
 9. Finkel i S. Starzyński, Historya Uniwersytetu lwowskiego. Cz. I, II. Lwów, 1894; https://archive.org/details/historyauniwers00stargoog
 10. K. Wróblewski, „Fizyka.” Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie; red. Adam Redzik. Kraków: Wysoki Zamek
 11. von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich. Vol. 1–60. Wien, 1856–91; http://www.literature.at

Інформаційні ресурси:

 1. Ampère et l’histoire de l’électricité, http://www.ampere.cnrs.fr
 2. http://www.epsnews.eu/2015/10/optics-in-ancient-china/
 3. Gallica, https://gallica.bnf.fr
 4. https://www.historymuseum.ca/cmc/exhibitions/civil/maya/mmc03eng.html
 5. https://www.geeksforgeeks.org/how-to-calculate-the-easter-date-for-a-given-year-using-gauss-algorithm/
 6. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk
 7. https://www.newtonproject.ox.ac.uk
 8. http://www.albert-einstein.org
 9. https://www.archive.org
 10. https://scientificwomen.net/
 11. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус