Історія фізики (Середня освіта. Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
824професор Ровенчак А. А.ФзО-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
812ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Історія фізики» є дисципліною вільного вибору студента і розрахована на слухачів спеціальності «014.08 Середня освіта» освітнього рівня бакалавра. Її викладають у VIII семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Метою і завданням навчальної дисципліни «Історія фізики» є формування в майбутніх учителів фізики цілісної картини еволюції основних фізичних уявлень, понять та концепції фізики, розуміння світоглядного характеру фізичної науки.

У результаті вивчення цього курсу студент буде

знати: процес формування основних фізичних уявлень і внесок учених різних епох у цей процес;

вміти: досліджувати той чи інший період розвитку фізики, висвітлюючи діяльність вчених того часу.

Рекомендована література

Базова:

 1. Я. Г. Дорфман, Всемирная история физики (с древнейших времен до конца XVIII века). Москва: Наука, 1974.
 2. Б. Рассел, Історія західної філософії. Київ: Основи, 1995.
 3. А. Ровенчак, Фізика у львівських навчальних закладах від XVII століття. У кн. Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини XX століття. Частина IІ. Точні науки. Львів: Артос, 2020. С. 219–286.
 4. В. В. Аксельруд, Нариси з історії фізики. Харків: Основа, 2019.
 5. K. Wróblewski, Historia fizyki: od czasów najdawniejszych do współczesności. Warszawa: PWN, 2015.

Допоміжна:

 1. С. Вайнберг, Пояснюючи світ. Історія сучасної науки. Харків: Клуб сімейного дозвілля, 2019.
 2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка. 4-е вид. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.
 3. Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1953–2013). Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.
 4. Ю. А. Храмов, История физики. Київ: Феникс, 2006.
 5. Э. Шредингер, Разум и материя. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2000.

Інформаційні ресурси:

 1. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk
 2. https://www.newtonproject.ox.ac.uk
 3. http://www.albert-einstein.org
 4. https://www.archive.org
 5. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус