Комп’ютеризація фізичного експерименту (Фізика та астрономія)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Еліяшевський Ю. І.ФзТм-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФзТм-51мЕліяшевський Ю. І.

Опис навчальної дисципліни

Компютеризація та автоматизація фізичних вимірювань є одним із важливих вмінь сучасного фізика-експериментатора.

Мета курсу: ознайомити студентів з методами автоматизації вимірювань фізичних величин, ознайомити з різними програмними середовищами для здійснення збору та обробки даних в режимі реального часу, а також ознайомити студентів з основами побудови, налагодження, взаємодії та підтримки комплексних систем вимірювання фізичних параметрів.
Основні завдання курсу:
а) ознайомлення з основними методами автоматизації обчислювального та вимірювального лабораторного обладнання;
б) ознайомлення з сучасним середовищем візуального програмування LabVIEW;
За підсумками вивчення курсу студент повинен
знати:
– основні теоретичні питання, викладені в лекційному курсі;
– принципи взаємодії вимірювальний приладів в середовищі LabVIEW,
вміти:
– створювати власні та модифікувати існуючі програми в середовищі LabVIEW.
– поєднати сукупнність приладів в вимірювальну систему, використовуючи програмне середовище LabVIEW.
– використовувати отримані знання для вирішення широкого спектру прикладних задач щодо вимірювання та обробки фізичних параметрів.
– обслуговувати автоматизовані установки фізичних вимірювань, здійснювати модернізацію та вдосконалення існуючих установок фізичних вимірювань.

Рекомендована література

1. Васильев А.С., Лашманов О.Ю Основы программирования в среде LabVIEW. – Университет ИТМО: Санкт-Петербург 2015, 82 с.
2. Дж. Тревис, Дж. Кринг, LabVIEW для всех.- Прибор-кoмплект: Москва 2011, 904 с.
3. Yik Yang, LabVIEW Graphical Programing Cookbok.- PACKT Publishing: 2014 Birmingham-Mumbai, 252 c.
4. Основы LabVIEW. Учебное пособие.- National Instrument Co.- 2009, 289 c.
5. Блюм П. LabVIEW: стиль программирования. – ДМК Прес: Москва, 2008, 400 с.

Допоміжна
1. M. Schwartz O. Manickum Programing Arduino with LabVIEW.- PACKT Publishing 2015: Birmingham-Mumbai, 111 c.
2. LabVIEW 8.5.1. Вводный курс. National Instrument Co.- 2008, 56 c.

 Інформаційні ресурси

1. Wikipedia. http://www.wikipedia.org
2. http://bse.sci-lib.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму