Концепції сучасної наукової картини світу (014.08 Середня освіта. Фізика. ОП Середня освіта (Фізика))

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812професор Ровенчак А. А.ФзО-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб стисло подати інформацію про основні концепції, на яких ґрунтується сучасна наукова картина світу, історію їх розвитку та взаємозв’язки в системі природничих наук.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Концепції сучасної наукової картини світу» є формування уявлення про сучасну наукову картину світу, що включає ознайомлення з тими розділами фізики, які виходять за межі так званої «класичної» картини світу, із окремими питаннями природничих наук (біологія, геологія). Буде показано місце фізики в системі природничих наук, їх взаємозв’язки, а також проаналізовано міждисциплінарний характер сучасної науки.

У результаті вивчення цього курсу студент буде

знати:

 • сучасні уявлення про наукову картину світу,
 • структуру системи природничих наук та взаємозв’язки між ними;

вміти:

 • пояснювати основні світоглядні положення фізики та інших природничих наук;
 • виявляти псевдо- та антинаукові твердження.

Для вивчення курсу студенти потребують знань із таких дисциплін: механіка, астрономія, квантова механіка, філософія.

Рекомендована література

Базова:

 1. Гейзен, Р. М. 2019. Історія Землі: Від зіркового пилу до живої планети. Харків: Клуб сімейного дозвілля.
 2. Гокінґ, С. 2015. Коротка історія часу: Від великого вибуху до чорних дір. К.І.С.
 3. Захара, І. 1997. Лекції з історії філософії. Львів: Вид-во ЛБА.
 4. Кун, Т. 2001. Структура наукових революцій. Київ: Port-Royal.
 5. Ортега-і-Гассет, Х. 1994. Вибрані твори. Київ: Основи.
 6. Рассел, Б. 1995. Історія західної філософії. Київ: Основи.
 7. Ровенчак, А. 2010. “Науки про природу як самодостатня система (?).” У кн. Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар, 156–163. Львів–Warszawa: ЛНУ імені Івана Франка; Варшавський ун‑т.
 8. Україна модерна. Число 27: Verba et numeri (Кількісні підходи до аналізу мови й тексту), за ред. Ю. Головача й А. Ровенчака (2019).

Допоміжна:

 1. Климишин, І. А., та А. О. Корсунь, заг. ред. 2003. Астрономічний енциклопедичний словник. Львів: ГАО НАН України; ЛНУ імені Івана Франка.
 2. Кисельов, М. М. 2012. “Етика та наука: сфери перетину.”Наука. Релігія. Суспільство, № 2: 30–39.
 3. Койн, Дж. 2015. Чому еволюція правдива.Київ: Наш формат.
 4. Білецький, В. С., ред. 2004. Мала гірнича енциклопедія: у 3 т. Донецьк: Донбас.
 5. Смішко, Р. М. 2004. Геологія з основами геоморфології. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 6. Франко, І. 2001. Сотворення світу. Чернівці.
 7. Фрейн, М. 2004. Копенгаґен. Львів: ЛНУ імені Івана Франка.
 8. Харарі, Ю. Н. 2021. Людина розумна: Коротка історія людства. Київ: Book Chef.
 9. Gradstein, F. M., and G. Ogg. 2004. “A Geologic Time Scale 2004 – why, how and where next!” Lethaia 37(2): 175–181.
 10. Rovenchak, A. 2022. “Approaches to the classification of complex systems: Words, texts, and more.” ArXiv preprint https://arxiv.org/abs/2205.04060.

 

Інформаційні ресурси:

 1. Маршалл, М. 2020. “Як зародилося життя на Землі. Вчені розкривають секрети.”https://www.bbc.com/ukrainian/vert-earth-53652896
 2. The History of Life on Earth. https://jan.ucc.nau.edu/lrm22/lessons/timeline/24_hours.html
 3. Енциклопедія сучасної України. https://esu.com.ua
 4. Asilomar AI Principles. https://futureoflife.org/2017/08/11/ai-principles/
 5. Томас Кун. Структура наукових революцій. http://izbornyk.org.ua/kuhn/kuhn.htm
 6. Бертран Рассел. Історія західної філософії. http://litopys.org.ua/russel/rus.htm
 7. The Manhattan Project: an interactive history. https://www.osti.gov/opennet/manhattan-project-history/
 8. Review of the Universe: Structures, Evolutions, Observations, and Theories. https://universe-review.ca
 9. Wikipedia: The Free Encyclopedia. https://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус