Концепції сучасної наукової картини світу (Середня освіта. Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
812професор Ровенчак А. А.ФзО-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
824ФзО-41

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Концепції сучасної наукової картини світу» є дисципліною вільного вибору студента і розрахована на слухачів спеціальності «014.08 Середня освіта» освітнього рівня бакалавра.

Метою і завданням навчальної дисципліни «Концепції сучасної наукової картини світу» є формування уявлення про сучасну наукову картину світу, що включає ознайомлення з тими розділами фізики, які виходять за межі так званої «класичної» картини світу, із окремими питаннями природничих наук (біологія, геологія). Буде показано місце фізики в системі природничих наук, їх взаємозв’язки, а також проаналізовано міждисциплінарний характер сучасної науки.

У результаті вивчення цього курсу студент буде

знати:

 • сучасні уявлення про наукову картину світу,
 • структуру системи природничих наук та взаємозв’язки між ними;

вміти:

 • пояснювати основні світоглядні положення фізики та інших природничих наук;
 • виявляти псевдо- та антинаукові твердження.

Рекомендована література

Базова:

 1. В. Гейзенберг, Физика и философия. Часть и целое. Москва: Наука, 1990.
 2. Т. Кун, Структура наукових революцій. Київ: Port-Royal, 2001.
 3. Б. Рассел, Історія західної філософії. Київ: Основи, 1995.
 4. Р. М. Смішко, Геологія з основами геоморфології. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
 5. Ю. Н. Харарі, Людина розумна. Коротка історія людства. Київ: Book Chef, 2021.

Допоміжна:

 1. А. Ровенчак, Науки про природу як самодостатня система (?). Філософські проблеми науки: Львівсько-Варшавський семінар. Львів; Warszawa: ЛНУ імені Івана Франка; Варшавський ун‑т, 2010. С. 156–163.
 2. І. Франко, Сотворення світу. Чернівці, 2001.
 3. М. Фрейн, Копенгаґен. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004.
 4. С. Хокинг, От большого взрыва до черных дыр. (Краткая история времени). Москва: Мир, 1990.
 5. M. Gradstein and J. G. Ogg, A Geologic Time Scale 2004 – why, how and where next! Lethaia 37(2), P. 175–181, 2004.

Інформаційні ресурси:

 1. http://izbornyk.org.ua/kuhn/kuhn.htm
 2. http://litopys.org.ua/russel/rus.htm
 3. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус