Кріогеніка (105Д Прикладна фізика та наноматеріали (аспіранти 2-го р.н.))

Тип: На вибір студента

Кафедра: загальної фізики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор Стадник В. Й.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Стадник В. Й.

Опис навчальної дисципліни

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам відповідні загальні та фахові компетентності засновані на розумінні закономірностей цілісної картини фізичних явищ, пов’язаних із процесами, які відбуваються у фізичній системі в разі квантування енергії речовини та фазових переходів типу газ–рідина і рідина–тверде тіло. Тому у курсі представлені відповідні теоретичні дані та передбачене проведення лабораторних занять.

Після завершення цього курсу студент буде :

знати:

основні поняття предмету; основні методи отримання низьких температур; особливості теплопередачі кріогенних матеріалів та холодоагентів; методи вимірювання температури; низькотемпературні властивості матеріалів..

вміти:

охолоджувати і зріджувати кріогенні гази з використанням циклу Карно; розділяти кріогенні гази на основі використання процесу розділення зрідженого повітря; засвоїти методику роботи азотних і гелієвих кріостатів та низькотемпературної системи УТРЕКС; градуювати термодатчики в області низьких температур; оволодіти принципами роботи гелієвої станції; визначати енергію зв’язку та серіальну закономірність екситона за низькотемпературним спектром поглинання.

Рекомендована література

Основна література:

  1. А.В. Франів, В.Й. Стадник, В.Ю. Курляк. Фізика низьких температур. – Львів: вид-во ЛНУ ім. І.Франка, 2017, 362 с.
  2. Б.І. Веркін. Кріогенна техніка. – К.: «Наукова думка», 1985, 195 с. (рос. мова).
  3. Е.І. Мікулін. Кріогенні системи. – М.: Мир, 1988, 267 с. (рос. мова).
  4. І.А. Капіца. Кріогенна техніка. – М.: Мир, 1992, 345 с. (рос. мова).
  5. А.М. Архаров, І.В. Марфеніна, Е.І. Мікулін. Теорія і розрахунок кріогенних систем. – М.: «Машинобудування», 1978, 415 c. (рос. мова).

Додаткова література:

  1. О.В. Луанасмаа. Принципи і методи отримання температур нижче 1 К. – М.: Мир, 1977, 345 с. (рос. мова).
  2. Б.Н. Єсельсон, В.Н. Грігорьєв, В.Г. Іванцов. Властивості рідкого і твердого гелію. – М.: В-во стандартів, 1978, 128 с. (рос. мова).
  3. Б.І. Веркін. Методи вимірювання низьких та наднизьких температур. – К.: Наукова думка, 1987, 196 с. (рос. мова).
  4. Ю.І. Уханов. Оптичні властивості напівпровідників. – М.: Наука, 1977, 365 с. (рос. мова).

Силабус:

Завантажити силабус