Стадник Василь Йосифович

Посада: завідувач кафедри
кафедри загальної фізики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-44-29

Електронна пошта: vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів, що володіють сукупністю фазових переходів;
 • кристалооптика фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках;
 • фізика несумірних фаз;
 • фізика низьких температур.

Науковий керівник сімох кандидатських дисертаційних робіт:

 1. Тузяк М. Р. “Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату амонію” (Львів, 2009);
 2. Когут З. О. “Електронна поляризовність одновісно  навантажених кристалів K2ZnCl4 з несумірною фазою” (Львів, 2012);
 3. Кірик Ю. І. “Рефрактивні параметри одновісно затиснутих домішкових кристалів групи ТГС” (Львів, 2013);
 4. Кашуба О. З. “Вплив одновісних тисків на оптико-спектральні властивості кристалів типу ABSO4” (Львів, 2015);
 5. Рудиш М. Я. “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків” (Львів, 2018);
 6. Щепанський П. А. “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою” (Львів, 2019);
 7. Матвіїв Р. Б. “Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів”.
 8. Кільдіяров Р. О. “Оптико-електронні параметри діелектричних криcталів групи ABSOз домішками перехідних металів”.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Andriyevsky B. Electronic band structure and influence of uniaxial stresses on the properties of K2SO4 crystals: ab initio study / B. Andriyevsky, M. Jaskólski, V. Y. Stadnyk  [et al.]  // Computatioanal Materials Science. – 2013. – Vol. 79. – P. 442–447.
 2. Stadnyk V. Y. Piezo-optic properties of K2SO4 crystals / V. Y. Stadnyk, O. Z. Kashuba, R. S. Brezvin [et al.] // Crystallography Reports. – 2014. – Vol. 59, No. 1. – Р. 101–104.
 3. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SO4 crystals / М. Ya. Rudysh, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 4. Кurlyak V. Yu. Piezo-optical properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals /  V. Yu. Кurlyak,   V. Y. Stadnyk, O. V. Bovgira, V. B. Stakhura // Optics and Spectroscopy. – 2015. – Vol. 118, № 4. – P. 547–551.
 5. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4  crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudish  [et al.] // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 6. Кurlyak V. Yu. Temperature-pressure phase diagram for Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. Stachura // Journal of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, № 2. – P. 228–233.
 7. Andriyevsky B. Influence of uniaxial stresses on electronic and optical properties of β-K2SO4 crystal / B.  Andriyevsky, M.  Jaskólski, V. Y.  Stadnyk [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33,   № 1. – P. 11–17.
 8. Andriyevsky B. Electronic band structure and optical properties of ferroelectric TGS, TGSe and TGFB crystals / B. Andriyevsky, V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2015. – Vol. 162.  – P. 787–793.
 9. Kurlyak V. Yu. Birefringence of mechanically stressed Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. B. Stakhura, Z. O. Kohut // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 6. – P. 929–934.
 10. Kurlyak V. Yu. Optical properties of D-serine doped TGS crystals for pyroelectric sensors / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, B. V. Andriyevsky [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33, № 4. – P. 692–698.
 11. Kurlyak V. Yu. The temperature changes of refractive indices and thickness of doped triglycine sulfate crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk, V. M. Gaba [et al.]  // Journal of Applied Spectroscopy. – 2016. – Vol. 83, № 3. – P. 472–477.
 12. Andriyevsky B. Electronic band structure and related properties of Rb2ZnClcrystals at different hydrostatic pressures / B. Andriyevsky, V. Kurlyak, V. Stadnyk [et al.] // Computational Materials Scince. – 2016. – Vol. 111. – P. 257–262.
 13. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of α-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun [ V. Yo. Stadnyk and et al.] // Royal Society of Chemistry Advances.– 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 14. Stadnyk V. Y. Rerfactometry of Rb2ZnCl4 crystals under uniaxial pressure / V. Y. Stadnyk, V. B. Stakhura, B. V. Аndrievskii // Оptics and Spectroscopy. – 2017. – Vol. 122, № 6. – P. 995–1001.
 15. Shchepanskyi P. A. Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solid solution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Ukr. Journ. Phys. Optics. – 2017.– Vol. 18, № 4. – P. 187–196.
 16. Rudysh M. Ya. Ab initio calculations of the electronic structure and specific optical features of β-LiNH4SO4 single crystals / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, V. Yo. Stadnyk, [et al.] // Physica B: Physics of Condensed Matter. – 2018. – Vol. 528. – P. 37–46.
 17. Shchepanskyi P. A. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals / P. A. Shchepanskyi,  M. Gaba, V.  Yo. Stadnyk, [et al.] // Acta Phys. Pol. A.  – 2018. – Vol. 138, No 4. – P. 819–823.
 18. Rudysh M. Ya. Raman Scattering Spectra of β-LiNH4SO4Crystals / M. Ya. Rudysh, A. I. Kashuba, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. A. Shchepansky, V. M. Gaba, Z. O. Kohut. // Journal of Applied Spectroscopy – 2019. Vol.85, No. 6. – P. 1022 ‑ 1028.
 19. Mytsyk B. Photoelasticity of ammonium sulfate crystals / Mytsyk B., Stadnyk V., Demyanyshyn N., Kost Ya., Shchepanskyi P. // Optical Materials. – 2019. – Vol.88. P. 723-728.
 20. AndriyevskyB. Estimation of phonon relaxation time for silicon by means of using the velocity avtocorrelation function of atoms in molecular dynamics / B.Andriyevsky, M.Malinski, L.Burylo, V.Y.Stadnyk, M.O.Romanyuk, J.Pekarski, L. l.Andriyevska // Bulletin of Pol. Academy of Sci. – 2019. – V.67, N 3. – P. 651-656.
 21. KushnirO.S. Relationships among optical and structural characteristics of ABSO4 crystals. / O.S.Kushnir, P. A. Shchepanskyi,V. Yo. Stadnyk, A.O.Fedorchuk // Optical Materials. – 2019. – V.88. P. 723-728.
 22. StadnykV. Yo. On Isotropic Points in Potassium Ammonium Sulphate / V. Yo. Stadnyk, P. A. Shchepanskyi, R. S. Brezvin, M. Ya. Rudysh, Z. A. Kohut,O. R. Onufriv, and Ya.P. Kost // Crystals Crystallography Reports. – 2019. – Vol. 64, No. 5. –  Р. 787–795.
 23. Stadnyk V. Y. Photoelastic Properties of Potassium Sulfate Crystals / V. Y. Stadnyk, R. B. Matviiv, P. A. Shchepanskii, M. Ya. Rudysh, and Z. A. Kogut. // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61, No. 11. – P. 2130–2133.

Патенти:

 1. Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.
 2. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.
 3. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка в 1985 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Оптичні і оптико-електронні системи” і здобув кваліфікацію інженер-оптик-дослідник.

1985–1986 роки працював інженером Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1986–1987 роки – інженер кафедри експериментальної фізики.

1987–1990 роки був аспірантом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію Електронна поляризованість кристалів групи А2ВХ4 із неспівмірними фазами”. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика твердого тіла.

1990–1991 роки працював молодшим науковим співробітником, 1991–1992 роки – старшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1992–1999 роки працював асистентом, 1999–2007 роки – доцентом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка (з 11 жовтня 1999 року Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка).

В 1999 році присуджено вчене звання доцента кафедри експериментальної фізики.

В 2006 році захистив докторську дисертацію Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів”. Присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

2007–2008 роки працював доцентом, 2008–2016 роки – професором кафедри фізики твердого тіла ЛНУ імені Івана Франка.

В 2011 році присуджено вчене звання професора кафедри твердого тіла.

З травня 2016 року завідувач кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

Був співкерівником теми з Державним фондом фундаментальних досліджень Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” в 2017 та 2018 роках.

Був керівником держбюджетної теми Фз-53Ф Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4(2017–2019 роки).  

Керівник держбюджетної теми Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020–2022 роки).

Автор 302 наукових публікацій та 4 патентів України на корисну модель.

Науковий керівник вісьмох дисертаційних робіт (шість захищені). На даний час керує науковою роботою двох аспірантів.

Навчально-методичний доробок: 3 монографії,  4 навчальні посібника та 3 методичні матеріали.

Проекти

Професор Стадник В. Й. був керівником держбюджетної теми Фз-53Ф. 

Держбюджетна тема Фз-53Ф “Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4(01.01.2017 – 31.12.2019):

Мета роботи: розробка фундаментальних основ технології та синтезу наноструктурованих матеріалів на основі кристалів А2ВХ4 та А4ВХ6, у т.ч. тих, що володіють інверсією знаку двопроменезаломлення та мають високу анізотропію фізичних характеристик; дослідження параметрів комірки, просторової групи симетрії, спектрів пропускання, відбивання та поглинання; температурних і спектральних змін показників заломлення, двопроменезаломлення, оптичної активності та дихроїзму.

У роботі передбачається дослідити структурні перетворення, вплив заміщення елементів структури на оптичні властивості, а також вплив зовнішніх чинників (тиск, температура, електричні та магнітні поля, опромінення) на зміну електронних властивостей об’ємних кристалів і нанокристалів.

Синтезовано кристали LiNH4SO4 α- та β-модифікацій, кристали з несумірною фазою Rb2ZnCl4 (ТХЦР), а також тверді розчини заміщення InxTl1–хІ. Досліджено вплив одновісних напружень на спектральні та температурні зміни показників заломленняni кристалів ТХЦP. Установлено, що в досліджуваному спектральному та температурному діапазонах дисперсія ni(λ) механічно вільних і затиснутих кристалів нормальна. Вивчено баричні зміни ni, розраховані кристалоооптичні параметри механічно деформованих кристалів. Розраховано зонно-енергетичну структуру кристалів ЛАС. Як кількісну міру дисперсії електронних рівнів розглянуто ефективну масу носіїв заряду, отриману для вершини валентної зони та дна зони провідності. Використовуючи розраховані повні та парціальні густини станів, встановлено генезис розрахованих зон.

Досліджено інфрачервоні спектри відбивання в діапазоні хвильових чисел 700-1700 см-1 механічно вільного та одновісно затиснутого кристалу LiNH4SO4. Отримано частоти смуг відбивання, повздовжніх νLO і поперечних νТO коливань, константи затухання g і сили осцилятора f. За допомогою дисперсійних співвідношень Крамерса–Кроніга та спектрами відбивання отримано й проаналізовано баричні зміни спектральних залежностей оптичних сталих. Проведено розрахунки зонно-енергетичної структури кристалів LiNH4SO4 двох модифікацій з використанням теорії функціонала густини. Встановлено низьку дисперсію енергетичних рівнів E(k) для точок високої симетрії зони Бріллюена з використанням різних функціоналів. Оцінено значення ширини забороненої зони.

Методом повільного випаровування з водного  розчину синтезовано монокристали хорошої оптичної якості. Досліджено структуру отриманих кристалів методом дифракції Х-променів. Уперше проведено дослідження дисперсії показників заломлення n(λ) кристалів методом Обреїмова в оптичній ділянці спектра для трьох кристалофізичних напрямків.  Установлено, що показники  заломлення досліджуваних кристалів володіють значною анізотропією. Виявлено наявність ізотропних точок. Результати досліджень підтверджено вивченням двопроменезаломлюючих властивостей кристалів в оптичній ділянці спектра. Виявлено точку інверсії знаку двопроменезаломлення в K1,75[NH4]0,25SO4 у довгохвильовій ділянці спектру (λІТ ≈ 1350 нм) за кімнатної температури. Наведено результати дослідження впливу температури та тиску на двопроменезаломлення кристалів.

Опубліковано 18 статей у журналах з імпакт-фактором, 10 тез доповідей у матеріалах міжнародних конференцій, що індексуються Scopus, отримано 3 патенти України на корисну модель та винахід, захищено дисертаційні роботи М. В. Коваленко “Електронна енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO” (науковий керівник – доц., к. ф.-м. н. Бовгира О. В., спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2017 р.); А. І. Кашуба “Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію” (науковий керівник – проф., д. ф.-м. н. Франів А. В., спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2018 р.); В. Б. Стахура “Оптико-електронні властивості одновісно затиснутих несумірно модульованих кристалів Rb2ZnCl4” (науковий керівник – доц., к. ф.-м. н. Курляк В.Ю., спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2018 р.); М. Я. Рудиш “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків” (науковий керівник – проф., д. ф.-м. н. В. Й. Стадник, спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2018 р.); П. А. Щепанський “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою” (науковий керівник – проф., д. ф.-м. н. В. Й. Стадник, спеціальність – 01.04.10 “фізика напівпровідників і діелектриків”, 2019 р.).

 

Професор Стадник В. Й. – керівник держбюджетної теми Фз-08Ф.

Держбюджетна тема Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (01.01.2020 – 31.12.2022):

Мета роботи: З’ясування оптико-електронних та зонно-енергетичних параметрів фероїків структурних типів АВSO4 (у т. ч. твердих розчинів заміщення та кристалів, інкорпорованих домішками перехідних металів) і А4ВХ6 та впливу на них зовнішніх полів для можливого використання кристалів як активних елемен­тів пристроїв функціональної електроніки.

Методичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія кристалів з несумірними фазами : монографія / В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк,     Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.
 3. Брезвін Р. С. Оптико-електронні параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів : монографія / Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 244 с.

Навчальні посібники:

 1. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 2. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посібник / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 3. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 4. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів (у видавництві).

Методичні матеріали:

 1. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультету (Ч. ІІІ) / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 1988. – 36 с.
 2. Стадник В. Й. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Лазерна метрологія” для студентів фізичного факультету / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 2001. – 48 с.
 3. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультет (Ч. ІV)./ В. Й. Стадник, В. Ю. Курляк, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, Л. Т. Карплюк. – Львів, 2003. – 72 с.

Розклад