Стадник Василь Йосифович

Посада: завідувач кафедри
кафедри загальної фізики, головний науковий співробітник
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Телефон (робочий): (032) 239-44-29
Електронна пошта: vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів, що володіють сукупністю фазових переходів;
 • кристалооптика фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках;
 • фізика несумірних фаз;
 • фізика низьких температур.

Науковий керівник 11 кандидатських дисертаційних робіт:

 1. Тузяк М. Р. “Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату амонію” (Львів, 2009);
 2. Когут З. О. “Електронна поляризовність одновісно  навантажених кристалів K2ZnCl4 з несумірною фазою” (Львів, 2012);
 3. Кірик Ю. І. “Рефрактивні параметри одновісно затиснутих домішкових кристалів групи ТГС” (Львів, 2013);
 4. Кашуба О. З. “Вплив одновісних тисків на оптико-спектральні властивості кристалів типу ABSO4” (Львів, 2015);
 5. Рудиш М. Я. “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків” (Львів, 2018);
 6. Щепанський П. А. “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою” (Львів, 2019);
 7. Матвіїв Р. Б. Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів(Львів, 2021);
 8. Кільдіяров Р. О. “Оптико-електронні параметри діелектричних криcталів групи ABSOз домішками перехідних металів”;
 9. Горон Б. І.Оптико-електронні параметри кристалів групи фторберилатів”;
 10. Пришко І. А. “Термооптичні та зонно-енергетичні параметри кристалів Rb2SOв умовах дії зовнішніх чинників”.
 11. Штука О.В. “Концентраційні залежності діелектричних параметрів кристалів групи A2BX4”.

Науковий консультант докторської дисертаційної роботи:

Брезвін Р. С. “Вплив ізоморфного заміщення та зовнішніх полів на оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та хлороцинкатів” (Львів, 2020).

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Andriyevsky B. Electronic band structure and influence of uniaxial stresses on the properties of K2SO4 crystals: ab initio study / B. Andriyevsky, M. Jaskólski, V. Y. Stadnyk  [et al.]  // Computatioanal Materials Science. – 2013. – Vol. 79. – P. 442–447.
 2. Stadnyk V. Y. Piezo-optic properties of K2SO4 crystals / V. Y. Stadnyk, O. Z. Kashuba, R. S. Brezvin [et al.] // Crystallography Reports. – 2014. – Vol. 59, No. 1. – Р. 101–104.
 3. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SO4 crystals / М. Ya. Rudysh, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 4. Кurlyak V. Yu. Piezo-optical properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals /  V. Yu. Кurlyak,   V. Y. Stadnyk, O. V. Bovgira, V. B. Stakhura // Optics and Spectroscopy. – 2015. – Vol. 118, № 4. – P. 547–551.
 5. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4  crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudish  [et al.] // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 6. Кurlyak V. Yu. Temperature-pressure phase diagram for Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. Stachura // Journal of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, № 2. – P. 228–233.
 7. Andriyevsky B. Influence of uniaxial stresses on electronic and optical properties of β-K2SO4 crystal / B.  Andriyevsky, M.  Jaskólski, V. Y.  Stadnyk [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33,   № 1. – P. 11–17.
 8. Andriyevsky B. Electronic band structure and optical properties of ferroelectric TGS, TGSe and TGFB crystals / B. Andriyevsky, V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2015. – Vol. 162.  – P. 787–793.
 9. Kurlyak V. Yu. Birefringence of mechanically stressed Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. B. Stakhura, Z. O. Kohut // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 6. – P. 929–934.
 10. Kurlyak V. Yu. Optical properties of D-serine doped TGS crystals for pyroelectric sensors / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, B. V. Andriyevsky [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33, № 4. – P. 692–698.
 11. Kurlyak V. Yu. The temperature changes of refractive indices and thickness of doped triglycine sulfate crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk, V. M. Gaba [et al.]  // Journal of Applied Spectroscopy. – 2016. – Vol. 83, № 3. – P. 472–477.
 12. Andriyevsky B. Electronic band structure and related properties of Rb2ZnClcrystals at different hydrostatic pressures / B. Andriyevsky, V. Kurlyak, V. Stadnyk [et al.] // Computational Materials Scince. – 2016. – Vol. 111. – P. 257–262.
 13. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of α-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun [ V. Yo. Stadnyk and et al.] // Royal Society of Chemistry Advances.– 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 14. Stadnyk V. Y. Rerfactometry of Rb2ZnCl4 crystals under uniaxial pressure / V. Y. Stadnyk, V. B. Stakhura, B. V. Аndrievskii // Оptics and Spectroscopy. – 2017. – Vol. 122, № 6. – P. 995–1001.
 15. Shchepanskyi P. A. Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solid solution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Ukr. Journ. Phys. Optics. – 2017.– Vol. 18, № 4. – P. 187–196.
 16. Rudysh M. Ya. Ab initio calculations of the electronic structure and specific optical features of β-LiNH4SO4 single crystals / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, V. Yo. Stadnyk, [et al.] // Physica B: Physics of Condensed Matter. – 2018. – Vol. 528. – P. 37–46.
 17. Shchepanskyi P. A. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals / P. A. Shchepanskyi,  M. Gaba, V.  Yo. Stadnyk, [et al.] // Acta Phys. Pol. A.  – 2018. – Vol. 138, No 4. – P. 819–823.
 18. Rudysh M. Ya. Raman scattering spectra of β-LiNH4SO4 crystals / M. Ya. Rudysh, A. I. Kashuba, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Journal of Applied Spectroscopy – 2019. – Vol. 85, No. 6. – P. 1022–1028.
 19. Stadnyk V. Yo. On isotropic points in potassium ammonium sulphate / V. Yo. Stadnyk, P. A. Shchepanskyi, R. S. Brezvin [et al.] // Crystals Crystallography Reports. – 2019. – Vol. 64, No. 5. –  Р. 787–795.
 20. Stadnyk V. Y. Photoelastic properties of potassium sulfate crystals / V. Y. Stadnyk, R. B. Matviiv, P. A. Shchepanskii, M. Ya. Rudysh, and Z. A. Kogut. // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61, No. 11. – P. 2130–2133.
 21. Stadnyk V. Yo. Pressure-induced changes in parameters of the indicatrix of lithium sodium sulfate crystals / V. Yo. Stadnyk, Р. A. Shchepanskyi, R. S. Brezvin [et al.] //  Optics and Spectroscopy. – 2019. – Vol. 127. – P. 1023–1027.
 22. Stadnyk V. Yo. Refractive parameters and band energy structure of K2SO4 crystals doped with copper / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, M. Ya. Rudysh [et al.] // Journal of Applied Spectroscopy. – 2020. – Vol. 87. – P. 143–149.
 23. Rudysh M. Ya. Specific features of refractive, piezo-optic and nonlinear optical dispersions of β-LiNH4SO4 single crystals / M. Ya. Rudysh,  V. Yo. Stadnyk, P. A. Shchepanskyi [et al.] // Physica B: Condensed Matter. – 2020 – Vol. 18. – P. 411919.
 24. Stadnyk V. Yo. On isotropic points in K2SO4 impurity crystals / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, R. S. Brezvin, P. A. Shchepanskyi, Z. A. Kogut // Optics and spectroscopy. – 2021. – No 129. – P. 227–233.
 25. Matviiv R. B. Structure, refractive and electronic properties of K2SO4:Cu2+ (3%) crystals / R. B. Matviiv, M. Ya. Rudysh, V. Yo. Stadnyk, A. O. Fedorchuk, P. A. Shchepanskyi, R. S. Brezvin, O. Y. Khyzhun // Current Applied Physics. – 2021. – Vol. 21. – P. 80–88.
 26. Matviiv R. Thermal and refractive properties of doped K2SO4 crystals in the region of the phase transition / R. Matviiv, V. Stadnyk, R. Brezvin, P. Shchepanskyi, M. Rudysh, O. Kostetskyi // Journal of Physical Studies. – 2021. – Vol. 25, No. 2. – P. 2703.

Патенти:

 1. Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.
 2. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.
 3. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка в 1985 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Оптичні і оптико-електронні системи” і здобув кваліфікацію інженер-оптик-дослідник.

1985–1986 роки працював інженером Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1986–1987 роки – інженер кафедри експериментальної фізики.

1987–1990 роки був аспірантом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію Електронна поляризованість кристалів групи А2ВХ4 із неспівмірними фазами”. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика твердого тіла.

1990–1991 роки працював молодшим науковим співробітником, 1991–1992 роки – старшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1992–1999 роки працював асистентом, 1999–2007 роки – доцентом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка (з 11 жовтня 1999 року Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка).

В 1999 році присуджено вчене звання доцента кафедри експериментальної фізики.

В 2006 році захистив докторську дисертацію Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів”. Присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

2007–2008 роки працював доцентом, 2008–2016 роки – професором кафедри фізики твердого тіла ЛНУ імені Івана Франка.

В 2011 році присуджено вчене звання професора кафедри твердого тіла.

З травня 2016 року завідувач кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

Був співкерівником теми з Державним фондом фундаментальних досліджень Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” в 2017 та 2018 роках.

Був керівником держбюджетної теми Фз-53Ф Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4(2017–2019 роки).  

Керував держбюджетною темою Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020–2022 роки) та ґрантом Національного фонду досліджень України 2020.02/0211 Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням.

Керівник держбюджетної теми Фз-01Ф “Нові широкозонні матеріали для детектування та керування електромагнітним випромінюванням у пристроях подвійного призначення” (01.01.2024 – 31.12.2026).

Автор 374 наукових публікацій та 5 патентів України на корисну модель.

Науковий керівник одинадцяти дисертаційних робіт (сім з них захищено). На даний час керує науковою роботою трьох аспірантів. Був науковим консультантом докторської дисертаційної роботи.

Гарант освітньої програми підготовки бакалавра у Львівському національному університеті імені Івана Франка за предметною спеціальністю 014.08 Середня освіта (Фізика)”.

29 вересня 2021 року професору Стаднику В.Й. присвоєно Почесне звання Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Навчально-методичний доробок: 4 монографії,  4 навчальні посібника та 3 методичні матеріали.

Проекти

Професор Стадник В. Й. був співкерівником та керував темами та ґрантом Національного фонду досліджень України:

 • тема з Державним фондом фундаментальних досліджень Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” в 2017 та 2018 роках;
 • держбюджетна тема Фз-53Ф Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4” (2017–2019 роки);
 • держбюджетна тема Фз-08Ф Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (01.05.2020 – 31.12.2022). Мета роботи: З’ясування оптико-електронних та зонно-енергетичних параметрів фероїків структурних типів АВSO4 (у т. ч. твердих розчинів заміщення та кристалів, інкорпорованих домішками перехідних металів) і А4ВХ6 та впливу на них зовнішніх полів для можливого використання кристалів як активних елемен­тів пристроїв функціональної електроніки.
 • ґрант Національного фонду досліджень України 2020.02/0211 Експериментально-теоретичне вивчення і прогнозування фотопружних властивостей кристалічних матеріалів для пристроїв керування електромагнітним випромінюванням. Мета роботи:  Розвиток методології точного вивчення та прогнозування рефрактивних характеристик і створення бази даних вперше синтезованих кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 для їх ефективного використання в пристроях оптоелектроніки, в т.ч. акустооптичних комірках.

На даний час професор Стадник В. Й. керує новою держбюджетною темою  Фз-01Ф “Нові широкозонні матеріали для детектування та керування електромагнітним випромінюванням у пристроях подвійного призначення” (01.01.2024 – 31.12.2026). Мета роботи: Cинтез, експериментально-теоретичне дослідження та з’ясування механізму впливу зовнішніх чинників, катіонно-аніонних ізоморфних заміщень, а також домішкування атомами перехідних металів на температурно-спектральні зміни оптико-електронних параметрів кристалів групи А2ВХ4; вироблення рекомендацій щодо можливого практичного застосування досліджуваних матеріалів як активних світлочутливих елементів у пристроях керування електромагнітним випромінюванням та сенсорах.

Нагороди

29 вересня 2021 року професору Стаднику В.Й. присвоєно Почесне звання Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія діелектричних кристалів з несумірними фазами : монографія / В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк,     Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.
 3. Брезвін Р. С. Оптико-електронні параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів : монографія / Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 244 с.
 4. Рудиш М. Я. Зонна структура та рефрактивні параметри кристалів з ізотропною точкою : монографія / М. Я. Рудиш, П. А. Щепанський, В. Й. Стадник, Р. С. Брезвін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 264 с.

Навчальні посібники:

 1. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 2. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посібник / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 3. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посібник / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 4. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посібник / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 336 с.

Методичні матеріали:

 1. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультету (Ч. ІІІ) / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 1988. – 36 с.
 2. Стадник В. Й. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Лазерна метрологія” для студентів фізичного факультету / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 2001. – 48 с.
 3. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультет (Ч. ІV)./ В. Й. Стадник, В. Ю. Курляк, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, Л. Т. Карплюк. – Львів, 2003. – 72 с.

Розклад