Стадник Василь Йосифович

Посада: завідувач кафедри
кафедри загальної фізики, головний науковий співробітник
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук
Вчене звання: професор
Телефон (робочий): (032) 239-44-29
Електронна пошта: vasyl.stadnyk@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • рефрактивні параметри (показники заломлення, двопроменезаломлення, спектри пропускання й поглинання, п’єзооптичні властивості) механічно вільних й затиснутих одновісними тисками кристалів, що володіють сукупністю фазових переходів;
 • кристалооптика фероїків;
 • фазові перетворення у кристалічних діелектриках;
 • фізика несумірних фаз;
 • фізика низьких температур.

Науковий керівник 10 кандидатських дисертаційних робіт:

 1. Тузяк М. Р. “Оптико-спектральні характеристики одновісно затиснутих кристалів сульфату амонію” (Львів, 2009);
 2. Когут З. О. “Електронна поляризовність одновісно  навантажених кристалів K2ZnCl4 з несумірною фазою” (Львів, 2012);
 3. Кірик Ю. І. “Рефрактивні параметри одновісно затиснутих домішкових кристалів групи ТГС” (Львів, 2013);
 4. Кашуба О. З. “Вплив одновісних тисків на оптико-спектральні властивості кристалів типу ABSO4” (Львів, 2015);
 5. Рудиш М. Я. “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків” (Львів, 2018);
 6. Щепанський П. А. “Особливості зонної структури та оптичні характеристики кристалів групи ABSO4 (де A, B = Li, Na, K, NH4) з ізотропною точкою” (Львів, 2019);
 7. Матвіїв Р. Б. “Вплив домішок на оптико-електронні параметри діелектричних кристалів групи сульфатів”;
 8. Кільдіяров Р. О. “Оптико-електронні параметри діелектричних криcталів групи ABSOз домішками перехідних металів”;
 9. Горон Б. І.Оптико-електронні параметри кристалів групи фторберилатів”;
 10. Орихівський І. В. “П’єзо- і акустооптика та обмін моментом імпульсу пучків в низько симетричних кристалах”.

Науковий консультант докторської дисертаційної роботи:

Брезвін Р. С. “Вплив ізоморфного заміщення та зовнішніх полів на оптико-електронні параметри фероїків групи сульфатів та хлороцинкатів” (Львів, 2020).

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Andriyevsky B. Electronic band structure and influence of uniaxial stresses on the properties of K2SO4 crystals: ab initio study / B. Andriyevsky, M. Jaskólski, V. Y. Stadnyk  [et al.]  // Computatioanal Materials Science. – 2013. – Vol. 79. – P. 442–447.
 2. Stadnyk V. Y. Piezo-optic properties of K2SO4 crystals / V. Y. Stadnyk, O. Z. Kashuba, R. S. Brezvin [et al.] // Crystallography Reports. – 2014. – Vol. 59, No. 1. – Р. 101–104.
 3. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SO4 crystals / М. Ya. Rudysh, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 4. Кurlyak V. Yu. Piezo-optical properties of incommensurately modulated Rb2ZnCl4 crystals /  V. Yu. Кurlyak,   V. Y. Stadnyk, O. V. Bovgira, V. B. Stakhura // Optics and Spectroscopy. – 2015. – Vol. 118, № 4. – P. 547–551.
 5. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4  crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudish  [et al.] // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 6. Кurlyak V. Yu. Temperature-pressure phase diagram for Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Кurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. Stachura // Journal of Applied Spectroscopy. – 2015. – Vol. 82, № 2. – P. 228–233.
 7. Andriyevsky B. Influence of uniaxial stresses on electronic and optical properties of β-K2SO4 crystal / B.  Andriyevsky, M.  Jaskólski, V. Y.  Stadnyk [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33,   № 1. – P. 11–17.
 8. Andriyevsky B. Electronic band structure and optical properties of ferroelectric TGS, TGSe and TGFB crystals / B. Andriyevsky, V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Materials Chemistry and Physics. – 2015. – Vol. 162.  – P. 787–793.
 9. Kurlyak V. Yu. Birefringence of mechanically stressed Rb2ZnCl4 crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, V. B. Stakhura, Z. O. Kohut // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 6. – P. 929–934.
 10. Kurlyak V. Yu. Optical properties of D-serine doped TGS crystals for pyroelectric sensors / V. Yu. Kurlyak, V. Yo. Stadnyk, B. V. Andriyevsky [et al.] // Materials Science-Poland. – 2015. – Vol. 33, № 4. – P. 692–698.
 11. Kurlyak V. Yu. The temperature changes of refractive indices and thickness of doped triglycine sulfate crystals / V. Yu. Kurlyak, V. Y. Stadnyk, V. M. Gaba [et al.]  // Journal of Applied Spectroscopy. – 2016. – Vol. 83, № 3. – P. 472–477.
 12. Andriyevsky B. Electronic band structure and related properties of Rb2ZnClcrystals at different hydrostatic pressures / B. Andriyevsky, V. Kurlyak, V. Stadnyk [et al.] // Computational Materials Scince. – 2016. – Vol. 111. – P. 257–262.
 13. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of α-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun [ V. Yo. Stadnyk and et al.] // Royal Society of Chemistry Advances.– 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 14. Stadnyk V. Y. Rerfactometry of Rb2ZnCl4 crystals under uniaxial pressure / V. Y. Stadnyk, V. B. Stakhura, B. V. Аndrievskii // Оptics and Spectroscopy. – 2017. – Vol. 122, № 6. – P. 995–1001.
 15. Shchepanskyi P. A. Structure and optical anisotropy of K1.75(NH4)0.25SO4 solid solution / P. A. Shchepanskyi, O. S. Kushnir, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Ukr. Journ. Phys. Optics. – 2017.– Vol. 18, № 4. – P. 187–196.
 16. Rudysh M. Ya. Ab initio calculations of the electronic structure and specific optical features of β-LiNH4SO4 single crystals / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, V. Yo. Stadnyk, [et al.] // Physica B: Physics of Condensed Matter. – 2018. – Vol. 528. – P. 37–46.
 17. Shchepanskyi P. A. The influence of partial isomorphic substitution on electronic and optical parameters of ABSO4 group crystals / P. A. Shchepanskyi,  M. Gaba, V.  Yo. Stadnyk, [et al.] // Acta Phys. Pol. A.  – 2018. – Vol. 138, No 4. – P. 819–823.
 18. Rudysh M. Ya. Raman scattering spectra of β-LiNH4SO4 crystals / M. Ya. Rudysh, A. I. Kashuba, V. Yo. Stadnyk [et al.] // Journal of Applied Spectroscopy – 2019. – Vol. 85, No. 6. – P. 1022–1028.
 19. Stadnyk V. Yo. On isotropic points in potassium ammonium sulphate / V. Yo. Stadnyk, P. A. Shchepanskyi, R. S. Brezvin [et al.] // Crystals Crystallography Reports. – 2019. – Vol. 64, No. 5. –  Р. 787–795.
 20. Stadnyk V. Y. Photoelastic properties of potassium sulfate crystals / V. Y. Stadnyk, R. B. Matviiv, P. A. Shchepanskii, M. Ya. Rudysh, and Z. A. Kogut. // Physics of the Solid State. – 2019. – Vol. 61, No. 11. – P. 2130–2133.
 21. Stadnyk V. Yo. Pressure-induced changes in parameters of the indicatrix of lithium sodium sulfate crystals / V. Yo. Stadnyk, Р. A. Shchepanskyi, R. S. Brezvin [et al.] //  Optics and Spectroscopy. – 2019. – Vol. 127. – P. 1023–1027.
 22. Stadnyk V. Yo. Refractive parameters and band energy structure of K2SO4 crystals doped with copper / V. Yo. Stadnyk, R. B. Matviiv, M. Ya. Rudysh [et al.] // Journal of Applied Spectroscopy. – 2020. – Vol. 87. – P. 143–149.
 23. Rudysh M. Ya. Specific features of refractive, piezo-optic and nonlinear optical dispersions of β-LiNH4SO4 single crystals / M. Ya. Rudysh,  V. Yo. Stadnyk, P. A. Shchepanskyi [et al.] // Physica B: Condensed Matter. – 2020 – Vol. 18. – P. 411919.

Патенти:

 1. Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.
 2. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.
 3. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського державного університету (ЛДУ) імені Івана Франка в 1985 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Оптичні і оптико-електронні системи” і здобув кваліфікацію інженер-оптик-дослідник.

1985–1986 роки працював інженером Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1986–1987 роки – інженер кафедри експериментальної фізики.

1987–1990 роки був аспірантом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка.

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію Електронна поляризованість кристалів групи А2ВХ4 із неспівмірними фазами”. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика твердого тіла.

1990–1991 роки працював молодшим науковим співробітником, 1991–1992 роки – старшим науковим співробітником Науково-дослідної частини ЛДУ імені Івана Франка.

1992–1999 роки працював асистентом, 1999–2007 роки – доцентом кафедри експериментальної фізики ЛДУ імені Івана Франка (з 11 жовтня 1999 року Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка).

В 1999 році присуджено вчене звання доцента кафедри експериментальної фізики.

В 2006 році захистив докторську дисертацію Баричні зміни рефрактивних параметрів діелектричних кристалів”. Присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

2007–2008 роки працював доцентом, 2008–2016 роки – професором кафедри фізики твердого тіла ЛНУ імені Івана Франка.

В 2011 році присуджено вчене звання професора кафедри твердого тіла.

З травня 2016 року завідувач кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

Був співкерівником теми з Державним фондом фундаментальних досліджень Синтез нового класу кристалічних матеріалів групи А2ВХ4 та дослідження перспектив їх ефективного застосування у приладах управління електромагнітним випромінюванням” в 2017 та 2018 роках.

Був керівником держбюджетної теми Фз-53Ф Нові матеріали функціональної електроніки на основі напівпровідникових та діелектричних кристалів груп А4ВХ6 та А2ВХ4(2017–2019 роки).  

Керівник держбюджетної теми Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020–2022 роки).

Автор 326 наукових публікацій та 5 патентів України на корисну модель.

Науковий керівник десятьох дисертаційних робіт (шість захищені). На даний час керує науковою роботою чотирьох аспірантів. Науковий консультант докторської дисертаційної роботи.

Гарант освітньої програми підготовки бакалавра у Львівському національному університеті імені Івана Франка за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізика)спеціалізація “Фізика та астрономія” (2016 рік).

Навчально-методичний доробок: 3 монографії,  4 навчальні посібника та 3 методичні матеріали.

Проекти

Професор Стадник В. Й. – керівник держбюджетної теми Фз-08Ф.

Держбюджетна тема Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (01.05.2020 – 31.12.2022):

Мета роботи: З’ясування оптико-електронних та зонно-енергетичних параметрів фероїків структурних типів АВSO4 (у т. ч. твердих розчинів заміщення та кристалів, інкорпорованих домішками перехідних металів) і А4ВХ6 та впливу на них зовнішніх полів для можливого використання кристалів як активних елемен­тів пристроїв функціональної електроніки.

Синтезовано монокристали LiNH4SO4 методом повільного випаровування розчину за температури 35оС. Досліджено структуру кристалу методом дифракції Х-променів на порошкових зразках. Підтверджено, що синтезований кристал належить до β-модифікації та отримано структурні параметри елементарної комірки, які відповідають просторовій групі симетрії Pna21. З’ясовано, що за температури Т=461 К відбувається перетин кривих ∆nx та ∆nz. Наявність фазового переходу у кристалі β-LiNH4SO4 також підтверджено результатами диференціального термічного аналізу.

За звітний рік опубліковано 5 статей (з них 3 статті у Scopus) та 6 тез доповідей, захищено докторську і кандидатську дисертації.

Методичні матеріали

Монографії:

 1. Стадник В. Й. Рефрактометрія кристалів з несумірними фазами : монографія / В. Й. Стадник, В. М. Габа. – Львів : Ліга-Прес, 2010. – 352 с.
 2. Стадник В. Й. Електронна поляризовність фероїків : монографія / В. Й. Стадник, М. О. Романюк,     Р. С. Брезвін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 306 с.
 3. Брезвін Р. С. Оптико-електронні параметри кристалів групи сульфатів та цинкатів : монографія / Р. С. Брезвін, В. М. Габа, М. О. Романюк, В. Й. Стадник. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 244 с.

Навчальні посібники:

 1. Стадник В. Й. Оптика, елементи атомної та ядерної фізики : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 360 с.
 2. Франів А. Фізика низьких температур : навч. посібник / А. Франів, В. Стадник, В. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.
 3. Антоняк О. Т. Загальна фізика : підґрунтя оптики : навч. посіб. / О. Т. Антоняк, В. Й. Стадник. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 216 с.
 4. Стадник В. Й. Фізика діелектриків : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл. (гриф МОН України)] / В. Й. Стадник, В. Б. Капустяник. – Львів (у видавництві).

Методичні матеріали:

 1. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультету (Ч. ІІІ) / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 1988. – 36 с.
 2. Стадник В. Й. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт зі спецкурсу “Лазерна метрологія” для студентів фізичного факультету / В. Й. Стадник, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, В. Ю. Курляк. – Львів, 2001. – 48 с.
 3. Стадник В. Й. Методичні вказівки до лабораторних робіт зі спецкурсу “Кристалооптика і кристалофізика” для студентів фізичного факультет (Ч. ІV)./ В. Й. Стадник, В. Ю. Курляк, М. О. Романюк, Б. В. Андрієвський, Л. Т. Карплюк. – Львів, 2003. – 72 с.

Розклад