Квантова інформація (104 Фізика та астрофізика. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Гнатенко Х. П.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Квантова інформація» присвячена вивченню сучасних проблем та задач  квантової інформації та квантового програмування. Розглядаються міра квантової інформації, її зв’язок з заплутаністю квантових станів, особливості квантових обчислень.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань основ квантової інформації та квантових обчислень.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь розв’язання основних задач  квантової інформації (обчислення міри інформації, заплутаності квантових станів, приготування квантових станів на квантовому комп’ютері).

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: основні сучасні задачі квантової інформації;

вміти: розв’язувати задачі квантової інформації та квантового програмування.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки.

 

Рекомендована література

Базова:

  1. Крохмальський Т.Є., Вступ до квантових обчислень. Навч. пос. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  204 с.
  2. Ткачук В.М., Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 144 с.

Допоміжна:

  1. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M.Detection of energy levels of a spin system on a quantum computer by probe spin evolution // Eur. Phys. J. Plus.— 2022.— Vol. 137, No. 4.— Art. 522.— 10 p.
  2. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M.Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 452.— Art. 128434.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=quantized+space&btnG=
  2. https://arxiv.org/

Силабус:

Завантажити силабус