Квантове машинне навчання та обробка даних (104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Гнатенко Х. П.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФзІм-21Гнатенко Х. П.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Квантове машинне навчання та обробка даних» присвячена вивченню алгоритмів машинного навчання з використанням квантових комп’ютерів.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань основних алгоритмів квантового машинного навчання та обробки даних.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь створення алгоритмів квантового машинного навчання.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: основні алгоритми квантового машинного навчання та обробки даних

вміти: розв’язувати прикладні задачі з використанням квантового машинного навчання на квантових комп’ютерах компаній IBM, Rigetti, квантових симуляторах.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки та класичного програмування.

Рекомендована література

Базова:

  1. Dunjko, J. M. Taylor, H. J. Briegel, Quantum-Enhanced Machine Learning, Phys. Rev. Lett. 117 (13), 130501 (2016)
  2. Sim, P. D. Johnson, A. Aspuru-Guzik, Expressibility and entangling capability of parameterized quantum circuits for hybrid quantum-classical algorithms, Adv. Quant.Tech. 2 1900070 (2019).
  3. Quantum Machine Learning, Pennylane https://pennylane.ai/qml/demos_qml.html

Допоміжна:

  1. Quantum Machine Learning, Qiskit Textbook https://learn.qiskit.org/course/machine-learning
  2. Т. Є. Крохмальський,Вступ до квантових обчислень. Навч. пос. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  204 стор.

 

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://quantum-computing.ibm.com/composer/files/new
  2. https://www.rigetti.com/
  3. https://codebook.xanadu.ai/

Силабус:

Завантажити силабус