Квантове програмування (Quantum programming) (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Гнатенко Х. П.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзІм-11Гнатенко Х. П.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Квантове програмування» присвячена вивченню основ програмування на квантових комп’ютерах компаній IBM та Rigetti. Студенти будуть вміти створювати квантові протоколи у Quantum Composer, Open QASM, Qiskit, Amazon Braket.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань реалізації квантових алгоритмів на квантових симуляторах та квантових комп’ютерах.

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь програмування на квантових комп’ютерах.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки та класичного програмування.

Рекомендована література

Базова:

  1. Т. Є. Крохмальський,Вступ до квантових обчислень. Навч. пос. –  Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. –  204 стор.
  2. В. М. Ткачук,Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –  144 стор.
  3. Qiskit Textbook Chapter 3 “Quantum computing labs” https://qiskit.org/textbook/ch-labs/index.html

Допоміжна:

  1. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M.Detection of energy levels of a spin system on a quantum computer by probe spin evolution // Eur. Phys. J. Plus.— 2022.— Vol. 137, No. 4.— Art. 522.— 10 p.
  2. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M.Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 452.— Art. 128434.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://quantum-computing.ibm.com/composer/files/new
  2. https://www.rigetti.com/
  3. https://codebook.xanadu.ai/

Силабус:

Завантажити силабус