Квантові графи та мережі (Quantum graphs and networks) (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор, професор Ткачук В. М.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзІм-11професор, професор Ткачук В. М.

Опис навчальної дисципліни

В курсі представлені основи квантових графів та мереж. Також робочою програмою курсу передбачено лабораторні заняття, які включають всі основні положення курсу.

У курсі подано основні означення класичних та квантових графів та мереж. Розглянуто поведінку квантових частинок на графах. Досліджено енергетичні рівні частинки на графі та розглянуто задачу тунелювання та розсіяння на графі. Уведено поняття квантових графових станів та встановлено зв’язок їх властивостей з властивостями класичних графів.

Метою цієї дисципліни є вивчення основ квантових графів та мереж. Навчити студентів самостійно виконувати дослідження, пов’язані з класичними та квантовими графами та мережами.

Після завершення цього курсу студент буде :

  • знати основні поняття та методи, викладені у програмі курсу.
  • вміти застосовувати знання квантової механіки та квантової інформації для дослідження квантових графів і мереж.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів математики і фізики: математичний аналіз, векторний аналіз, диференціальні рівняння, квантова механіка, квантова інформація, фундаментальні проблеми квантової механіки.

Рекомендована література

Базова

1. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки. Текст лекцій. ЛНУ. імені Івана Франка, 2010.

2. Gnatenko Kh. P., Laba H. P., Tkachuk V. M. Geometric properties of evolutionary graph states and their detection on a quantum computer // Phys. Lett. A.— 2022.— Vol. 452.— Art. 128434.— 6 p.

Допоміжна

3. Gnatenko Kh. P., Tkachuk V. M. Entanglement of graph states of spin system with Ising interaction and its quantifying on IBM’s quantum computer // Phys. Lett. A.— 2021.— Vol. 396.— Art. 127248.

Наукові статті за тематикою спецкурсу.

Інформаційні ресурси

4. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус