Методика викладання фізики у ЗВО (104 Фізика та астрономія. ОНП Теоретична фізика та астрофізика, ОНП Експериментальна фізика, ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Конопельник О. І.ФзФм-11, ФзФм-12, ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФзФм-11
ФзФм-12(1)
ФзФм-12(2)
ФзІм-11

Опис навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання фізики у ЗВО» є підготовка студентів до викладання курсу фізики у закладах вищої освіти на основі сучасних технологій навчання а також до роботи в напрямі удосконалення змісту, форм і методів навчання фізики та проведення науково-методичних досліджень в галузі методики викладання.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з курсу загальної фізики, педагогіки та психології, достатніх для сприйняття матеріалу, та дисципліни «Педагогіка вищої школи».

Рекомендована література

Базова література:

  1. Пастернак Н. В., Конопельник О. І., Радковська О. В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти: навч. посібник. Львів: ЛНУ, 2007.
  2. Каплінський В. В. Методика викладання у вищій школі: навч. посібник. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015.
  3. Кушнір Р. М. Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика. Львів, 2003.
  4. Антоняк О. Т. Загальна фізика. Основи електрики та магнетизму. Львів, 2009.
  5. Стадник В. Й. Оптика. Елементи атомної та ядерної фізики. Львів, 2009.

Додаткова література:

  1. Савченко В. Ф. Методика навчання фізики в старшій школі. К.: «Академія», 2011.
  2. Гончаренко С. У., Пастернак Н. В. Проблема підвищення теоре­тичного рівня освіти. Педагогіка і психологія. 1998, №2. С. 16–29.
  3. Головацький В. А. Методика викладання фізико-технічних дисцип­лін у вищій школі. Чернівці: ЧНУ, 2022

Силабус:

Завантажити силабус