Конопельник Оксана Ігорівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: oksana.konopelnyk@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • оптичні і електрофізичні властивості провідних полімерів;
 • вивчення структури та електронних властивостей (електропровідності, ЕПР, спектрів поглинання) спряжених поліаренів;
 • дослідження змін цих властивостей залежно від температури, зовнішнього електричного поля та способу отримання плівок електропровідних полімерів і композитів на їхній основі.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Монографія:

Konopelnyk О. І. Chapters 3, 6, 9, 13 / O. I. Konopelnyk, О. І. Аksimentyeva [et al.] // Computational and Experimental Analysis of Functional Materials. – Toronto, New Jersey : Apple Academic Press, CRC Press. – 2017. – 532 p.

Статті:

 1. Konopelnik O. I. Electrochromic transitions in polyaminoarene films on the   transparent   electrodes /    O. I. Konopelnik, O. I. Aksimentyeva, M. Ya. Grytsiv // Material Science. – 2002. – Vol. 20, Nо 4. – P. 49–59.
 2. Konopelnik O. I. Effect of temperature on the optical properties of conducting polyaminoarenes and their composites with elastic polymer matrix / O. I. Konopelnik, O. I. Aksimentyeva, G. V. Martynyuk // Molec. Cryst. Liq. Cryst. – 2005. – Vol. 427. – P. 37–46.
 3. Aksimentyeva O. Percolation phenomena and electron spin resonance in nanoscale polyaniline-polymethylmethacrylate blends / O. Aksimentyeva, O. Konopelnyk, V. Yurkiv [et al.] // Molec. Cryst. Liq. Cryst. – 2007. – Vol. 468. – P. 309–316.
 4. Aksimentyeva O. Interaction of components and conductivity in polyaniline-polymethylmeth acrylate nanocomposites / O. Aksimentyeva, O. Konopelnyk, I. Opaynych [et al.] // Rev. Adv. Mater. Sci. – 2010. – Vol. 23. – P. 30–34.
 5. Аksimentyeva O. I. Electrosynthesis of electrochromic poly-3,4-ethylenedioxythiophene – polyaniline hybrid layers / O. I. Aksimentyeva, O. I. Konopelnyk, D. O. Poliovyi // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2011. – Vol. 536. – P. 392–397.
 6. Aksimentyeva O. I. Сharge separation in polyphenylacetylene – fullerene nanostructures / O. I. Aksimentyeva, O. I. Konopelnyk, V. P. Dyakonov [et al.] // In book: “Fullerenes and nanostructures in condenced matter”. – Minsk: Edit. Center of BSU. – 2011.– P. 178–183.
 7. Konopelnyk O. Тhermochromic effect in conducting polyaminoarenes / O. I. Konopelnyk, O. I. Aksimentyeva // Photoelectrоnics. – 2011. – Vol. 20. – P. 18–22.
 8. Konopelnyk O. I. Electrostatic layer-by-layer assembly of poly-3,4-ethylene dioxythiophene functional nanofilms / О. I. Konopelnyk, O. I. Aksimentyeva, V. P. Dyakonov [et al.] // Functional Materials. – 2013. – Vol. 20, № 2. – P. 248–252.
 9. Konopelnyk O. I. Temperature dependence of conductivity in conjugated polymers doped by carbon nanotubes / O. I. Konopelnyk, O. I. Aksimentyeva, Yu. Yu. Horbenko // Journal of Nano- and Electronic Physics – 2017.  – Vol. 9, № 5. – P. 05011-1–05011-5.
 10. Aksimentyeva O. I. Flexible elements of gas sensors based on conjugated polyaminoarenes // O. I. Aksimentyeva, B. R. Tsizh, Yu. Yu. Horbenko, O. I. Konopelnyk, G. V. Martynyuk, M. I. Chokhan’ // Mol. Cryst. Liq. Cryst. – 2018. – Vol. 670. – Iss. 1. – P. 3–10.

Наукова біографія

Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка в 2000 році. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобула кваліфікацію фізик.

2000–2003 роки навчалася в аспірантурі кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

2003–2008 роки працювала асистентом, а з лютого 2008 року до тепер працює доцентом кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

В 2004 році захистила кандидатську дисертацію “Оптичні властивості та електропровідність органічних напівпровідників на основі спряжених поліариленів”. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності фізика напівпровідників і діелектриків.

У 2011 році присуджено вчене звання доцента кафедри загальної фізики.

Керувала темою Ф 27/61–2010 “Вплив фізичних та хімічних чинників на електронні властивості спряжених поліаренів” (лютий–листопад 2010 року). Тема фінансувалася ДФФД МОНУ як Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих науковців.

Крім того, в різні роки була виконавцем держбюджетних тем. Опублікувала 126 наукових праць. Отримала 6 патентів України на винаходи та корисні моделі.

Навчально-методичний доробок: монографія, 6 навчальних посібників та методичні матеріали.

Методичні матеріали

Навчальні посібники та методичні матеріали:

 1. Пастернак Н. В. Методика викладання фізики. Навчальні експерименти : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник, О. В. Радковська. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 106 с.
 2. Демків Т. М. Основи теорії похибок фізичних величин. Методичні матеріали для загального фізичного практикуму / Т. М. Демків, О. І. Конопельник, Я. І. Шопа. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 40 с.
 3. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. : [для студ. геогр. ф-ту] / О. І. Конопельник. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 208 с.
 4. Шопа Я. І. Курсові, дипломні та магістерські роботи : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник; за ред. П. М. Якібчука. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 100 с.
 5. Шопа Я. І. Студентська наукова робота : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин; за ред. П. М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 184 с.
 6. Конопельник О. І. Фізика з основами геофізики. Лабораторний практикум : навч. посіб. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 220 с. 
 7. Пастернак Н. В. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з методики викладання фізики / Н. В. Пастернак, О. І. Конопельник. – 2-е вид., зі змін. та доповн. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 26 с.
 8. Конопельник О. І. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : [для студ. фіз. ф-ту] / О. І. Конопельник , Н. Є. Фтомин, Я. М. Чорнодольський – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – 2023. – 52 с.

Розклад