Мікроскопія нанорозмірних об’єктів спепракт. (Прикладна фізика)

Тип: Нормативний

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Еліяшевський Ю. І.ФзН-31

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФзН-31Еліяшевський Ю. І.

Опис навчальної дисципліни

Курс мікроскопія нанорозмірних об’єктів є курсом зі спеціалізації, який є основою для розуміння та виконання студентами мікроскопійних досліджень, їх можливостей та обмежень.

Мета: формування у майбутнього фізика поняття про методи мікроскопії, що ґрунтуються на різній природі взаємодій між зондом зі зразком.

Завдання: навчити студентів самостійно вибирати і обґрунтовувати свій вибір щодо оптимального методу мікроскопії для конкретного об’єкта заданої природи у процесі виконання магістерської роботи.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати основні поняття предмету, викладені у програмі курсу

вміти: працювати на скануючому електронному мікроскопі на рівні початкуючого користувача, читати отримані мікроскопом у різних режимах зображення, проводити найпростіший мікроаналіз; пояснювати основні принципи роботи зондових мікроскопів, використовувати вивчені методи мікроскопії у самостійній науковій роботі.

Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких розділів: електрика і магнетизм, оптика, атомна фізика, квантова механіка.

Рекомендована література

Базова

1.      Тузяк О.Я. Основи електронної та зондової мікроскопії: навч. посібник / О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. -296 с.

2.      Гоулдстейн Дж., Ньюбери Д. и dp. Растровая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ. -М.:Мир. В 2-х томах, 1984.

3.      Миронов В.Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии. -Нижний Новгород: ИФМ РАН, 2004.

4.      Goodhew P.J., Humphreys J., Beanlcmd R. Electron microscopy and analysis. 3d edition.- Taylor and Francis, London and New York, 2001.

 

Допоміжна

1.     Неволин В.К. Основы тунельно-зондовой нанотехнологии.- М: МГИЭТ(ТУ), 1996.

2.      Хохлов А. Физика твердого тела. Лабораторный практикум. -М.:Высшая школа, т.1., 2001.

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму