Основи експертних систем (105 Прикладна фізика та наноматеріали (1.4). ОП Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: Нормативний

Кафедра: загальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Демків Т. М.ФзПм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФзПм-11(1)професор Демків Т. М.
ФзПм-11(2)професор Демків Т. М.
ФзПм-11(3)професор Демків Т. М.

Опис навчальної дисципліни

Курс присвячено принципам побудови, структури, технологіям розробки та організації експертних систем. Розглянуто розвиток експертних систем як складової систем штучного інтелекту, етапи побудови експертних систем, принципи виявлення та структуризації знань, побудову систем, заснованих на основі класичної теорії ймовірностей та на теорії нечітких множин. Висвітлено основи експертних систем та можливості їхнього застосування.

 

Рекомендована література

Базова

  1. Згуровський М. З., Бідюк П. І., Терентьєв О. М., Просянкіна-Жарова Т. І. Байєсівські мережі в системах підтримки прийняття рішень — Київ : ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», 2015. — 300 с. 
  2. Tolun, M. R., Sahin, S., & Oztoprak, K. (2016). Expert Systems. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1–12. doi:10.1002/0471238961.0524160518
  3. Експертні системи  в  медицині:  Навчальний  посібник / Продеус  А.  М., Синєкоп Ю. С., Швець Є. Я., Кісельов Є. М., , Баран М. М. – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2014. –  332 с
  4. Федорчук Є. Н. Програмування систем штучного інтелекту Експертні системи: навч. Посібник . – Нац. ун-т “Львів. політехніка”. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2012. -165 c.
  5. Теорія прийняття рішень : підручник / Л.С. Файнзільберг, О.А. Жуковська, В.С., Якимчук. – Київ : Освіта України, 2018. – 246 с.
  6. Експертні системи прийняття рішень в енергетиці: навч. посіб. / Т. Л. Кацадзе. – К.: ЛОГОС, 2014. – 173 с
  7. Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми – К.:«Корнійчук», 2008. – 446 с.
  8. Субботін С. О. Нейронні мережі : теорія та практика: навч. посіб. / С. О. Субботін. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. – 184 с.
  9. Харів Н. О. Бази даних та інформаційні системи: навчальний посібник. – Рівне : НУВГП, 2018. – 127 с.

  Додаткова література:

  1. Нестеренко О.В., Ковтунець O.В., Фаловський О.О. Інтелектуальні системи і технології. Ввідний курс: Навч. посібник. – К.: Національна академія управління, 2017.  –  90  с
  2. Месюра В.І., Яровий А.А., Арсенюк І.Р. Експертні системи. Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 114 с.
  3. Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В Інтелектуальні системи.– В-во: Новий Світ. – 2000. – 2012. – 406 с.
  4. Субботін С.О. Подання й обробка знань у системах штучного інтелекту та підтримки прийняття рішень: Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 341 с.

  Інформаційні ресурси

  1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Експертна_система;
  2. https://keras.io/about/
  3. https://pythongeeks.org/

Силабус:

Завантажити силабус