Програмування мікроконтролерів (105 Прикладна фізика та наноматеріали. ОП Комп’ютерні технології у прикладній фізиці)

Тип: Нормативний

Кафедра: експериментальної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
832Рудиш М. Я.ФзП-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
832ФзП-41Рудиш М. Я., Рудиш М. Я.

Опис навчальної дисципліни

Курс “Програмування мікроконтролерів” знайомить студентів з будовою та периферійними пристроями, а також методами програмування мікроконтролерів та їхнім застосування у фізичних вимірюваннях.

Мета викладання дисципліни – вивчення принципів і методів розробки програмного забезпечення для мікроконтролерів. ознайомлення із програмними та апаратними засобами розробки, відлагодження і програмування сучасних мікроконтролерів, що широко використовуються у вимірювальній і обчислювальній техніці, в мікропроцесорних та програмних засобах автоматизації.

Завдання дисципліни:

– ознайомлення з галузями використання, класифікацією та можливостями сучасних мікроконтролерів, апаратними та програмними засобами для програмування мікроконтролерів;

– формування уявлень про принципи та типові алгоритми роботи пристроїв на базі мікроконтролерів;

– вивчення типових схем підключення та прийомів програмування мікроконтролерів для роботи з індикаторами, кнопками, аналоговими та дискретними давачами, електроприводами, іншими мікросхемами, для обміну даними з іншими пристроями;

– формування навичок проектування електричних схем з мікроконтролерами та розробки програм для них.

 

В результаті вивчення даної дисципліни студент повинен

знати: принципи розробки програмного забезпечення для мікроконтролерів, сучасну базу мікроконтролерів та засобів для роботи з ними;

вміти: самостійно обирати засоби мікропроцесорної техніки для реалізації конкретних пристроїв, вибирати програмні та апаратні засоби для роботи з ними, будувати електричні схеми проектувати, розробляти та відлагоджувати програми для мікроконтролерів.

 

Рекомендована література

  1. Бочаров С. Ю. Мікропроцесорна техніка : навч. посіб. / С. Ю. Бочаров. – Рівне : 2006. – 163 с.
  2. Якименко Ю. І., Терещенко Т. О., Сокол Є. І., Жуйков В. Я., Петергеря Ю. С. Мікропроцесорна техніка.
  3. Ю.І. Якименко, Т.О. Терещенко, Є.І. Сокол, В.Я. Жуйков, Ю.С. Петергеря. Мікропроцесорна техніка. 2-ге вид., переробл.та доповн. – К.: Політехніка, Кондор, 2004. –440 с.
  4. Sommer. Arduino. Mikrocontroller-Programmierung mit Arduino/Freeduino, Franzis Verlag GmbH, 2010.
  5. ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P Datasheet – Atmel Corporation. ­– 657 c.
  6. Локазюк B.M. Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібник. Серія “Альма-матер”. – Київ: Академія, 2002. – 367с.
  7. Буняк А. Електроніка та мікросхемотехніка. Тернопіль, 2001 – 382 с.
  8. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус