Рудиш Мирон Ярославович

Посада: провідний інженер
кафедри загальної фізики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-45-00

Електронна пошта: myron.rudysh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • дослідження оптичних властивостей кристалів;
 • моделювання зонно-енергетичної структури та фізичних властивостей.

Вибрані публікації

Статті:

 1. Stadnyk V. Yo. Birefringence properties of uniaxially stressed K2SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, O. Z. Kashuba, R. S. Brezvin, I. М. Matviishyn, M. Ya. Rudysh // Ukr. J. Phys. – 2013. – Vol. 58, № 9. – P. 853–856.
 2. Стадник В. Пошук нових кристалів з ізотропною точкою / В. Стадник, З. Когут, І. Матвіїшин, М. Рудиш, П. Щепанський // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2013. – Вип. 48. – С. 148–158.
 3. Stadnyk V. Yo. On isotropic states in α-LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, V. M. Gaba, Z. А. Kogut //  Optics  and  Spectroscopy.  –  2014.  –  Vol.  117,  №  5.  – P. 756–758.
 4. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SOcrystals / М. Ya. Rudysh,  V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 5. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudysh,  P. A. Shchepanskyi, V. Yu. Kurlyak // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 6. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of a-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun, A. O. Fedorchuk, I. V. Kityk, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk, G. Lakshminarayana, R. S. Brezvin, Z. Bak, M. Piasecki // RSC Adv. – 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 7. Myronchuk G. L. Optical absorption, piezoelectric effect and second harmonic generation studies of single crystal AgGaGe3Se7.6Te0.4 solid solution / G. L. Myronchuk, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, A. S. Krymus, O. V. Parasyuk, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, M. Piasecki // Appl. Phys. A. – 2017. – Vol. 123, № 3. – P. 175-1–175-8.
 8. Chrunik M. Significant photoinduced increment of reflectivity coefficient in LiNa5Mo9O30 / M. Chrunik, A. Majchrowski, K. Ozga, M. Ya. Rudysh, I. V. Kityk, A. O. Fedorchuk, V. Yo. Stadnyk, M. Piasecki // Current Applied Physics. – 2017. – Vol. 17. – P. 1100–1107.
 9. Majchrowski A. Bi3TeBO9: electronic structure, optical properties and photoinduced phenomena / A. Majchrowski, M. Chrunik, M. Rudysh, M. Piasecki, K. Ozga, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk // J. Mater. Sci. – 2018. – Vol. 53, № 2. – P. 1217–1226.
 10. Rudysh M. Ya. Ab initio calculations of the electronic structure and specific optical features of β-LiNH4SO4 single crystals / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. A. Shchepanskyi, A. Fedorchuk, O. Y. Khyzhun, I. V. Kityk, M. Piasecki // Physica B: Physics of Condensed Matter. – 2018. – Vol. 528. – P. 37–46.

Патент:

Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет  імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2015 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика конденсованого стану” і здобув кваліфікацію Магістр фізики конденсованого стану (диплом бакалавра за спеціальністю “Прикладна фізика”, кваліфікація – Бакалавр прикладної фізики, вчитель фізики (2013 рік)).

Листопад 2015 року – квітень 2016 року був аспірантом кафедри твердого тіла, а з травня 2016 року – аспірант кафедри загальної фізики. Закінчив аспірантуру в жовтні 2018 року. 

З листопада 2017 р. по жовтень 2018 р. М. Я. Рудиш отримував академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.

З листопада 2018 року по лютий 2019 року працював інженером міжкафедральної лабораторії практикуму із загальної фізики фізичного факультету. З лютого 2019 року переведений на посаду провідного інженера цієї ж лабораторії.

Тема дисертаційної роботи – “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й. Захистив кандидатську дисертацію 24 жовтня 2018 року.

Опублікував 70 наукових праць та отримав 1 патент України на корисну модель.