Рудиш Мирон Ярославович

Посада: доцент
кафедри експериментальної фізики, старший науковий співробітник
кафедри експериментальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Електронна пошта: myron.rudysh@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • дослідження оптичних властивостей кристалів;
 • моделювання зонно-енергетичної структури та фізичних властивостей.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Статті:

 1. Stadnyk V. Yo. On isotropic states in α-LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, V. M. Gaba, Z. А. Kogut //  Optics  and  Spectroscopy.  –  2014.  –  Vol.  117,  №  5.  – P. 756–758.
 2. Rudysh М. Ya. Energy band structure of LiNH4SOcrystals / М. Ya. Rudysh,  V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. А. Shchepanskyi // Physics of the Solid State. – 2015. – Vol. 57, No. 1. – P. 53–58.
 3. Stadnyk V. Yo. Piezo-optic properties of LiNH4SO4 crystals / V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, М. Ya. Rudysh,  P. A. Shchepanskyi, V. Yu. Kurlyak // Crystallography Reports. – 2015. – Vol. 60, № 3. – P. 388–392.
 4. Rudysh M. Ya. Ionicity and birefringence of a-LiNH4SO4 crystals: ab initio DFT study, X-ray spectroscopy measurements / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, O. Y. Khyzhun, A. O. Fedorchuk, I. V. Kityk, P. A. Shchepanskyi, V. Yo. Stadnyk, G. Lakshminarayana, R. S. Brezvin, Z. Bak, M. Piasecki // RSC Adv. – 2017. – Vol. 7. – P. 6889–6901.
 5. Myronchuk G. L. Optical absorption, piezoelectric effect and second harmonic generation studies of single crystal AgGaGe3Se7.6Te0.4 solid solution / G. L. Myronchuk, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk, A. S. Krymus, O. V. Parasyuk, M. Ya. Rudysh, P. A. Shchepanskyi, M. Piasecki // Appl. Phys. A. – 2017. – Vol. 123, № 3. – P. 175-1–175-8.
 6. Chrunik M. Significant photoinduced increment of reflectivity coefficient in LiNa5Mo9O30 / M. Chrunik, A. Majchrowski, K. Ozga, M. Ya. Rudysh, I. V. Kityk, A. O. Fedorchuk, V. Yo. Stadnyk, M. Piasecki // Current Applied Physics. – 2017. – Vol. 17. – P. 1100–1107.
 7. Majchrowski A. Bi3TeBO9: electronic structure, optical properties and photoinduced phenomena / A. Majchrowski, M. Chrunik, M. Rudysh, M. Piasecki, K. Ozga, G. Lakshminarayana, I. V. Kityk // J. Mater. Sci. – 2018. – Vol. 53, № 2. – P. 1217–1226.
 8. Rudysh M. Ya. Ab initio calculations of the electronic structure and specific optical features of β-LiNH4SO4 single crystals / M. Ya. Rudysh, M. G. Brik, V. Yo. Stadnyk, R. S. Brezvin, P. A. Shchepanskyi, A. Fedorchuk, O. Y. Khyzhun, I. V. Kityk, M. Piasecki // Physica B: Physics of Condensed Matter. – 2018. – Vol. 528. – P. 37–46.
 9. Chang J.-C. La6Ba4Si6O24F2:Sm3+ novel red-emitting phosphors: Synthesis, photoluminescence and theoretical calculations / J.-C. Chang, C.-T. Chen, M. Rudysh, M. G. Brik, M. Piasecki, W.-R. Liu // Journal of Luminescence. — 2019. — Vol. 206. — P. 417–425.
 10. Podlesný J. Small isomeric push–pull chromophores based on thienothiophenes with tunable optical (non) linearities / J. Podlesný, O. Pytela, M. Klikar, V. Jelínková, I.V. Kityk, K. Ozga, J. Jedryka, M. Rudysh, F. Bureš // Org. Biomol. Chem. — 2019. — Vol. 17. — P. 3623–3634.
 11. Muruganantham R. Design of meso/macro porous 2D Mn-vanadate as potential novel anode materials for sodium-ion storage / R. Muruganantham, W.-R. Liu, C.-H. Lin, M. Rudysh, M. Piasecki // Journal of Energy Storage. — 2019. — Vol. 26. — P. 100915.

Патенти:

 1. Пат. 128162 Україна (на корисну модель), МПК G01N 21/39 (2006.01). Пристрій для дослідження оптичної якості монокристала / Стадник В. Й., Габа В. М., Сугак Д. Ю., Брезвін Р. С., Рудиш М. Я., Щепанський П. А. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – №u201801973 ; заявл. 26.02.2018 ; опубл. 10.09.2018, бюл. № 17.
 2. Пат. 139890 Україна (на корисну модель), МПК:G01L 1/24 (2006.01). Пристрій для вимірювання одновісного механічного тиску / Стадник В. Й., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Габа    В. М., Когут З. О., Брезвін Р. С. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907532 ; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 27.01.2020, бюл. № 2/2020.

 3. Пат. 140611 Україна (на корисну модель), МПК (2006): G01K 11/00, G01K 11/32 (2006.01). Пристрій для оптичного вимірювання температури / Стадник В. Й., Габа В. М., Рудиш М. Я., Щепанський П. А., Матвіїв Р. Б., Брезвін Р. С., Петрович І. В. ; заявники і власники Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”. – № u201907533; заявл. 05.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, бюл. № 5/2020.

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2015 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика конденсованого стану” і здобув кваліфікацію Магістр фізики конденсованого стану (диплом бакалавра за спеціальністю “Прикладна фізика”, кваліфікація – Бакалавр прикладної фізики, вчитель фізики (2013 рік)).

Листопад 2015 року – квітень 2016 року був аспірантом кафедри твердого тіла, а з травня 2016 року – аспірант кафедри загальної фізики. Закінчив аспірантуру в жовтні 2018 року. 

З листопада 2017 р. по жовтень 2018 р. М. Я. Рудиш отримував академічну стипендію Президента України студентам вищих навчальних закладів та аспірантам.

З листопада 2018 року по лютий 2019 року працював інженером міжкафедральної лабораторії практикуму із загальної фізики фізичного факультету. З лютого 2019 року переведений на посаду провідного інженера цієї ж лабораторії, працював по серпень 2020 року.

У вересні 2020 року працював асистентом кафедри загальної фізики, а з жовтня 2020 року зарахований науковим співробітником (0,25 ставки) по темі Фз-08Ф “Трансформація оптико-електронних параметрів і структура нових кристалічних матеріалів для сенсорної техніки та оптоелектроніки” (2020–2022 роки).

Тема дисертаційної роботи – “Оптико-електронні властивості кристалів літій амоній сульфату під дією одновісних тисків”. Науковий керівник – професор Стадник В. Й. Захистив кандидатську дисертацію 24 жовтня 2018 року. 18 грудня 2018 р. йому присвоєно ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю фізика напівпровідників і діелектриків.

В листопаді 2019 року отримав премію обласної державної адміністрації та обласної ради для працівників наукових установ та вищих навчальних закладів (університетів, академій, інститутів) Львівської області.

Опублікував 98 наукових праць та отримав 3 патенти України на корисну модель.

Розклад