Сучасні технології отримання матеріалів (Прикладна фізика та наноматеріали)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики металів

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Залік
102Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Мудрий С. І.ФзПм-11
1016професор Мудрий С. І.ФзПм-11

Опис навчальної дисципліни

Мета:

Дисципліна вільного вибору «Сучасні технології отримання матеріалів» ( «Modern technologies for materials synthesis») має мету навчити майбутніх спеціалістів володіти фізичними основами сучасних методів синтезу функціональних матеріалів, які вже традиційно використовуються у різних  галузях індустрії, а також є перспективними для широкого практичного використання у майбутньому. Метою курсу є також оволодіння навиками ознайомлення з новими технологіями, описаними в англомовних статтях та монографіях. Студенти також навчаться робити огляди і виступати з доповідями англійською мовою по сучасних технологіях синтезу матеріалів.

В результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен

знати:

сучасні технології отримання конструкційних металевих сплавів, напів-провідникових  матеріалів, наночастинок, композитів та інших матеріалів різного функціонального призначення. При цьому основна увага буде звернута на знання студентами фізичних основ нових технологій  та вміння вибирати певну з них для отримання конкретних матеріалів з необхідними параметрами для забезпечення оптимальних експлуатаційних характеристик.

вміти:

 • оцінювати придатність того чи іншого технологічного процесу до створення матеріалів певного функціонального призначення;
 • вибирати оптимальні технологічні параметри для програмованого синтезу нових сплавів;
 • поєднувати особливості технологічних процесів з результатами вимірювання фізико-хімічних властивостей;
 • використовувати комп’ютерні методи для контролю технологічних процесів.

Рекомендована література

Базова:

 1. M. Ohring.  Materials science of thin films. Deposition and structure, Boston 1998, 783p.
 2. M .Kuno. Introduction to nanoscience and nanotechnology: A workbook, Notre Dame, 2004, 246p.

Інформаційні ресурси:

 1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.
 2. Львівська національна наукова Бібліотека України імені В. Стефаника
 3. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Матеріали

 1. Frank J. Owens, Charles P. Poole The physics and chemistry of nanosolids, John Wiley, New Jersey, 2008, 539p.
 2. S.O. Kasap. Principles of electronic materials and devices., Mc.Graw-Hill Companies, 2006, 874p.
 3. U.K. Singh, manish Dwivedi .Manufacturing processes, new age international publishers, 2009, 290p.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму