Відповідність квантових алгоритмів та музики (Relation of quantum algorythms with music)(104 Фізика та астрономія. ОП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
115Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116Гнатенко Х. П.ФзІм-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1132ФзІм-21Гнатенко Х. П.

Опис навчальної дисципліни

Дисципліна «Відповідність квантових алгоритмів та музики» присвячена вивченню квантових алгоритмів та написанню за допомогою них музики.

Метою даної дисципліни є одержання студентами знань  основних принципів написання музики за допомогою квантових комп’ютерів

Завданням курсу є формування в студентів знань та умінь створення квантових алгоритмів, формування їх зв’язку з музикою.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

знати: основні принципи написання квантової музики;

вміти: створити квантові протоколи для написання одно та багатоголосної музики.

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань квантової механіки та класичного програмування.

Рекомендована література

Базова:

  1. Putz, V., Svozil, K. Quantum music. Soft Comput 21, 1467–1471 (2017). https://doi.org/10.1007/s00500-015-1835-x

  2. Miranda, E.R. (2021). Quantum Computer: Hello, Music!. In: Miranda, E.R. (eds) Handbook of Artificial Intelligence for Music. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72116-9_34

  3. В. М. Ткачук, Фундаментальні проблеми квантової механіки. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 стор.

Допоміжна:

  1. Putz, V., Svozil, K. (2022). Quantum Music, Quantum Arts and Their Perception. In: Miranda, E.R. (eds) Quantum Computing in the Arts and Humanities. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-95538-0_5

  2. Т. Є. Крохмальський, Вступ до квантових обчислень. Навч. пос. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 204 стор.

Додаткові матеріали також буде запропоновано для кожної теми окремо.

Інформаційні ресурси:

  1. https://quantum-computing.ibm.com/composer/files/new

  2. https://www.rigetti.com/
  3. https://codebook.xanadu.ai/

Силабус:

Завантажити силабус