Заплутаність квантових станів та міра заплутаності (Quantum entangled state and meassure of entanglement) (104 Фізика та астрономія. ОНП Квантові комп’ютери та квантове програмування)

Тип: Нормативний

Кафедра: теоретичної фізики імені професора івана вакарчука

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016Самар М. І.ФзІм-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФзІм-11Самар М. І.

Опис навчальної дисципліни

В рамках дисципліни вивчається квантова заплутаність – одне з квантовомеханічних явищ, що якісно відрізняє квантовий світ  від класичного і зокрема завдяки якому досягається квантова перевага на квантових комп’ютерах.

Мета: ознайомити студентів із теорією квантової інформації, квантових мереж та їх сучасної реалізації.

Завдання: навчити студентів розуміти теоретичні та практичні принципи, на яких базується теорія квантових обчислень.

Для вивчення курсу студенти потребують ґрунтовних знань із дисциплін вищої математики: математичного аналізу, диференціальних та інтеґральних рівнянь, векторного і тензорного аналізу, теорії функції комплексної змінної, інтегральних перетворень.

 

Рекомендована література

Базова

 1. Т. Є. Крохмальський, Вступ до квантових обчислень. — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 204 с.
 2. І. О. Вакарчук, Квантова механіка (вид. 4-е, доп.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. (Розділ XII. Основи квантової інформації).
 3. В. М. Ткачук. Фундаментальні проблеми квантової механіки.— Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 144 с.
 4. R. Horodecki, P. Horodecki, M. Horodecki, K. Horodecki, Quantum entanglement Rev. Mod. Phys. 81, 865, 2009
 5. A. M. Frydryszak, M. I. Samar, V. M. Tkachuk
  Quantifying geometric measure of entanglement by mean value of spin and spin correlations with application to physical systems, Eur. Phys. J. D
  71, No. 9, 233 [8 p.] (2017)

 6. Hughes, C. Isaacson, J., et. al., Quantum Computing for the Quantum Curious, Springer, 2021.

Допоміжна

 1. Sen(De), A., Sen, U., Lewenstein, M. and Sanpera, A. . The Separability versus Entanglement Problem. In Lectures on Quantum Information (eds D. Bruß and G. Leuchs). https://doi.org/10.1002/9783527618637.ch8 (2006)
 2.  Dariusz Kurzyk, Introduction to Quantum Entanglement Theoretical and Applied Informatics 24(2):135–150, 2012

Інформаційні ресурси

 1. Eric Weisstein’s World of Physics http://scienceworld.wolfram.com/physics/
 2. Wikipedia. http://www.wikipedia.org

Силабус:

Завантажити силабус