Баліга Василь Ярославович

Посада: молодший науковий співробітник
кафедри загальної фізики
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: vasyl.baliha@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

  1. Ефекти бездисперсiйного одночастинкового спектру на властивостi квантових ґраткових систем.
  2. Транспорт електронiв через нанокластери (молекули).

Вибрані публікації

Статті:

  1. Frustrated honeycomb-lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field: Unconventional phase transitions in a two-dimensional isotropic Heisenberg model / T. Krokhmalskii, V. Baliha, O. Derzhko, J. Schulenburg, J. Richter // Phys. Rev. B. 2017. Vol. 95, no. 9. P. 094419 : 1–11 (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.094419)
  2. Frustrated honeycomb-lattice bilayer quantum antiferromagnet in a magnetic field / T. Krokhmalskii, V. Baliha, O. Derzhko, J. Schulenburg, J. Richter // Physica B. 2018. Vol. 536. P. 388–391 (https://doi.org/10.1016/j.physb.2017.09.064)
  3. Thermodynamic properties of Ba2CoSi2O6Cl2 in a strong magnetic field: Realization of flat-band physics in a highly frustrated quantum magnet / J. Richter, O. Krupnitska, V. Baliha, T. Krokhmalskii, O. Derzhko // Phys. Rev. B. 2018. Vol. 97, no. 2. P. 024405 : 1–7 (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.97.024405)
  4. Ising versus Potts criticality in low-temperature magnetothermodynamics of a frustrated spin-1/2 Heisenberg triangular bilayer / J. Strečka, K. Karľová, V. Baliha, O. Derzhko // Phys. Rev. B. 2018. Vol. 98, no. 17. P. 174426 : 1–14 (https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.174426)

Наукова біографія

Закінчив з відзнакою фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2015 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобув кваліфікацію Магістр фізики (диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю “Фізика”, кваліфікація – Бакалавр фізики, вчитель фізики (2013 рік)).

З листопада 2015 року був аспірантом відділу квантовоі статистики в Інституті фізики конденсованих систем НАН України. Закінчив аспірантуру в жовтні 2018 року.

З листопада 2018 року по грудень 2021 року був молодшим науковим співробітником у відділі квантовоі статистики Інституту фізики конденсованих систем НАН України.

Тема дисертаційної роботи – “Ефекти фрустрацiй у квантових антиферомагнетиках Гайзенберга на двошарових ґратках”. Науковий керівник – професор Держко О. В. Захистив кандидатську дисертацію 15 травня 2019 року. 20 червня 2019 р. присвоєно ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю теоретична фізика.

Лауреат обласної премiї молодим ученим i дослiдникам, 2017 р.

Стипендiат Президента України для молодих вчених, 2018–2020 рр.

Учасник дослiдницької групи, яка фiнансується ґрантом вiд НАН України на виконання дослiдницького проєкту “Ефекти кореляцiї i фрустрацiї в сильноскорельованих електронних i магнiтних системах”, договiр № 17/2018, № 7/2019.

Лауреат премiї НАН України для молодих учених i студентiв вищих навчальних закладiв за цикл робiт “Ефекти фрустрацiй у квантових антиферомагнетиках Гайзенберга на двошарових ґратках”, 2019 р.

Учасник дослiдницької групи, яка фiнансується ґрантом Президента України для молодих вчених 2019.

Учасник дослiдницької лабораторiї, яка фiнансується ґрантом вiд НАН України на виконання дослiдницького проєкту “Новi аспекти теорiї квантових детекторiв у низьковимiрних електронних системах”, договiр № 09/01-2020, № 09/01-2021(2).

З 19 лютого 2024 року зарахований на посаду молодшого наукового співробітника по темі Фз-01Ф фізичного факультету (кафедра загальної фізики) Львівського національного університету імені Івана Франка.

Опублікував 5 наукових праць та 1 препринт.

Розклад