Фтомин Назар Євгенійович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Телефон (робочий): (032) 239-45-00
Електронна пошта: nazar.ftomyn@lnu.edu.ua
Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • високоточна поляриметрія істотно анізотропних кристалів;
 • узагальнена методика високоточної поляриметрії;
 • розрахункові методи класичної кристалооптики (програмування та комп’ютерне моделювання оптичних ефектів у кристалах);
 • радіоелектроніка.

Науковий керівник дисертаційної роботи:

Судак І. В. “Структурні особливості та параметричні оптичні ефекти в кристалах родини лангаситу”.

Навчальні дисципліни

Вибрані публікації

Cтатті:

 1. Shopa Ya. Optical activity of Ca3Ga2Ge4O14 crystals: experiment and calculus / Ya. Shopa, N. Ftomyn // Optica Applicata. – 2013. – Vol. 43, No 2. – P. 217–228.
 2. Shopa Ya. Optical activity of langatate crystals / Ya. Shopa, N. Ftomyn // Solid State Phenomena. – 2013. – Vol. 200. – P. 129-133.
 3. Shopa Ya. Crystal structure and optical activity of La3Ga5SiO14 crystals / Ya. Shopa, N. Ftomyn, I. Sokoliuk // Ukr. J. Phys. Opt. – 2014. – Vol. 15, No 3. – P. 155–161.
 4. Ftomyn N. Disorder of crystal structure and optical activity of langasite family crystals / N. Ftomyn, Ya. Shopa, I. Sokolyuk // Book of Conference Proceedings of the International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering – fabrication, properties and application (OMEE-2014), 26-30 May 2014. Lviv, Ukraine, 2014. – P. 51-52. 
 5. Shopa Ya. Crystal structure peculiarities and optical properties of La3Ga5SiO14, La3Ga5.5Ta0.5O14, Ca3Ga2Ge4O14 crystals of langasite family / Ya. Shopa, N. Ftomyn, I. Sokoliuk // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 230. – P. 178-183.
 6. Ftomyn N. Calculation of linear electro-optic coefficients in La3Ga5SiO14 crystals / N. Ftomyn, Y. Shopa, I. Sudak // Acta Physica Polonica A. – 2018. – Vol. 133, № 4. – P. 933–935.
 7. Shopa M. Investigations of the optical activity of nonlinear crystals by means of dual-wavelength polarimeter / M. Shopa, N. Ftomyn // Optical Engineering. – 2018. – Vol. 57, № 3. – P. 034101-1–034101-6.
 8. Shopa M. Application of two-dimensional intensity maps in high-accuracy polarimetry / M. Shopa, N. Ftomyn // Journal of the Optical Society of America A. – 2019. – Vol. 36, No 4. – P. 485–491.

Наукова біографія

Закінчив факультет електроніки Львівського національного університету (ЛНУ) імені Івана Франка в 2005 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Радіофізика і електроніка” і здобув кваліфікацію Магістр прикладної фізики.

2005–2007 роки працював інженером кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

2007–2010 роки навчався в аспірантурі кафедри загальної фізики ЛНУ імені Івана Франка.

2010-2015 роки – асистент, а з грудня 2015 року – доцент кафедри загальної фізики фізичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

В 2013 році захистив кандидатську дисертацію “Оптична активність, лінійний та циркулярний дихроїзм діелектричних кристалів галогерманатів”. Присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності оптика, лазерна фізика.

Керував темою “Параметрична кристалооптика, оптичні властивості та структура складних оксидів родини лангаситу” , яка виконувалась в межах робочого часу викладача. Опублікував 61 наукових праць.

В 2019 році присуджено вчене звання доцента кафедри загальної фізики.

Навчально-методичний доробок: навчальний посібник.

Методичні матеріали

Навчальний посібник:

Шопа Я. І. Студентська наукова робота : навч. посіб. : [для студ. фіз. ф-ту] / Я. І. Шопа, О. І. Конопельник, Н. Є. Фтомин; за ред. П. М. Якібчука. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 184 с.

Розклад