Маньковська Ірина Григорівна

Електронна пошта: iryna.mankovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Зонна структура і оптичні спектри нелінійних кристалів потрійних халькогенідів, дослідження ртутьвмісних високотемпературних надпровідників, гіротропних властивостей парателуриту і кристалів a-NiSO4×6H2O, нелінійних властивостей кристалів KTiOPO4 і b-BBO.

Навчальні дисципліни

Публікації

Опубліковано 37 статей і тез у фахових журналах і матеріалах конференцій. Зокрема 17 з них в періодичних наукових виданнях, включених до переліку фахових видань України та до наукометричних баз.
1. Довгий Я.О., Маньковська І.Г. Теоретико-груповий аналіз енергетичних станів типових ртутєвмісних високотемпературних надпровідників (Hg-ВТНП)./ Вісник Львівського університету. Серія фізична, 2003, вип. 36, с.232-241.
2. Довгий Я.О., Кость Я.П., Маньковська І.Г., Сольський І.М. Про природу гіротропії парателуриту./ Український фізичний журнал, 2007, т.52, №10, с.981-984.* (Ya.O.Dovhyj, Ya.P.Kost, I.G.Man’kovska, I.M.Sol’skyj On the Nature of Gyrotropy in Paratellurite./ Ukr. J. Phys. 2007. V. 52, N10, P.980-983.
3. Довгий Я.О., Кость Я.П., Маньковська І.Г., Сольський І.М. Оцінка ширини гіроактивної екситонної зони кристала ТеО2. / Фізика і хімія твердого тіла. 2007. т.8, №3. С.481-485.
4. Довгий Я.О., Кость Я.П., Маньковська І.Г. Параметри просторової дисперсії a-ТеО2 та a-SiO2 в моделі взаємодіючих осциляторів. / Український фізичний журнал, 2008, т.53, №1, с.69-73. (Ya.O.Dovhyj, Ya.P.Kost, I.G.Man’kovska. Oscillator-oscillator interactions and the parameters of spatial dispersion in a-ТеО2 and a-SiO2./ Ukr. J. Phys. 2008. V. 53, N1, P.69-73.
5. Довгий Я.О., Капустяник В.Б., Маньковська І.Г., Рудик В.П., Сольський І.М. Температурні зміни крайового поглинання кристалів парателуриту. // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2011. – Вип. 46. – С.213-220.

Біографія

Народилася 24 вересня 1964 р. у м. Львові. У 1987 р. закінчила фізичний факультет Львівського університету за спеціальністю оптичні і оптико-електронні системи. З 1987 р. по 1994 р. працювала інженером НДЧ, з 1995 р. – інженером кафедри експериментальної фізики, з 2012 р. – провідний інженер кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка. З вересня 2021 р. асистент (сумісництво) кафедри експериментальної фізики.

Розклад