Никируй Юлія Семенівна

Посада: асистент
кафедри фізики металів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Електронна пошта: yuliya.nykyruy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Структура та властивості аморфних і нанокристалічних металевих сплавів.

Нанокристалізація аморфних металевих сплавів під дією лазерного випромінювання.

Вплив лазерного опромінення на властивості аморфних та аморфно-нанокристалічних сплавів.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Yu. S. Nykyruy, S. I. Mudry, Yu. O. Kulyk, S.V. Zhovneruk. Structural Transformation in Fe73.5Nb3Cu1Si15.5B7 Amorphous Alloy Induced by Laser Heating // Lasers Manuf. Mater. Process. (2018). https://doi.org/10.1007/s40516-017-0051-1
 2. Вплив лазерного опромінювання на структуру аморфних металевих сплавів: монографія / С. І. Мудрий, Ю. С. Никируй. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 118 с.
 3. Пат. 105119 Україна, МПК В23К 35/26, В 23 К 35/24. Безфлюсовий дифузійно-твердіючий припій / Плевачук Ю.О., Склярчук В.М., Мудрий С.І., Штаблавий І.І., Соколюк Б.І., Никируй Ю.С. (Україна), заявник і патентовласник: Львівський національний університет імені Івана Франка. № U201507327 заявл. 21.07.2015, опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5.
 4. Yulia S. Nykyruy, Stepan I. Mudry. Variation Of Temperature Field Created At Pulsed Laser Irradiation Of Amorphous Fe73.7Si15.5B7.4Nb2.4Cu1.0 Alloy // Task Quarterly – 2015 – Vol. 19, No 1. – p. 75–82 – http://task.gda.pl/files/quart/TQ2015/01/tq119p-b.pdf
 5. Yulia S. Nykyruy, Ivan D. Shcherba, Stepan I. Mudry. Laser induced structure transformation in Fe-Cu-Nb-Si-B amorphous alloy // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Technica. – 2015 – Folia180, No VIII – p. 112-119.
 6. I. Mudry,Yu. S. Nykyruy Laser induced structure transformation in Co70Fe3Mn3.5Mo1.5B11Si11 amorphous alloy // Material Science-Poland. – 2014. – 32 (1) – Р. 28–33 – https://doi.org/10.2478/s13536-013-0152-2
 7. Mudry S. І. Effect of laser processing on the structure and magnetic characteristics of an amorphous Fe5Nb3Cu1Si15.5B7 alloy / S. І. Mudry, Yu. S. Nikirui, А. K. Borisyuk // Inorganic Materials. – 2014. – Vol. 50, No 4. – Р. 357– 364. – https://doi.org/10.1134/S0020168514040116
 8. Mudry S. I. Influence of pulse laser irradiation on structure and mechanical properties of amorphous Fe1Nb3Cu1.0Si15.5B7.4 alloy / S.I. Mudry, Yu.S. Nykyruy, Yu.O. Kulyk, Z.A. Stotsko // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. – 2013. – 61 (1). – Р. 7–11. – http://jamme.acmsse.h2.pl/papers_vol61_1/6111.pdf
 9. Nykyruy Yu. S. Effect of laser irradiation on the magnetic properties of an amorphous Fe7Nb2.4Cu1.0Si15.5B7.4 alloy / Yu. S. Nykyruy, S. I. Mudry // Inorganic Materials. – 2012. – Vol. 48, №10 – Р. 1001–1005. – https://doi.org/10.1134/S0020168512100056
 10. Никируй Ю. С. Вплив лазерного опромінення на структуру та властивості аморфного сплаву Fe5Nb3Cu1Si15.5B7 / Ю. С. Никируй, С. І. Мудрий, А. К. Борисюк // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. – Т. 13, №4 – С. 890 – 894.
 11. Mudry S. Structural changes and mechanical properties of amorphous metallic ribbons Fe–(Ni, Co, Mn)–Mo–Si–B, irradiated by powerful nanosecond laser pulses / S. Mudry, Yu. Nykyruy // Chem. Met. Alloys. – 2011. – №4. – Р. 85–88. – http://chemetal-journal.org/
 12. Мудрий С. І. Кристалізація аморфного сплаву Fe73.7Nb2.4Cu1.0Si15.5B7.4 під дією лазерного опромінення поверхні / С. І. Мудрий, Ю. С. Никируй // Фіз. і хім. тверд. тіла. – 2010. – Т. 11. №2 – С. 395 – 400

Розклад